Strona Główna2020-07-22T21:41:37+00:00

Pomagamy w budowaniu relacji wierząc, że jest to krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy, wspólnie szukając porozumienia. Nasze metody to otwarcie na wymianę myśli, empatia i komunikacja bez przemocy przy wzajemnym szacunku.

Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy. 

      O nas