Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Fundacja Dom Pokoju zapraszają do uczestnictwa w projekcie “Dezinformacja – sprawdzam”. Obejmuje on cykl warsztatów i spotkań dla dziennikarzy, rzeczników prasowych pracujących w miejskich instytucjach samorządowych oraz do nauczycieli i młodzieży. Działania będą realizowane we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Opolu. Celem projektu jest zbudowanie sieci osób zaangażowanych w przeciwdziałanie dezinformacji i cyberprzemocy.

W listopadzie odbędzie się konferencja adresowana do osób pracujących w mediach, branży PR oraz influencerów. 

Program wydarzeń:
Lipiec – sierpień 2023
Fact checking przeciw dezinformacji – warsztat z Martyną Wilk [Jelenia Góra, Zgorzelec i Opole]
Spotkanie dedykowane zarówno osobom, które muszą rozwiązywać kryzysy związane ze zdarzeniami dezinformacyjnymi, jak i osobom, których zadaniem jest opisywać (np. za pomocą materiałów prasowych lub komunikatów wewnętrznych w organizacjach) zaistniałe zdarzenie dezinformacyjne i jego konsekwencje. 

Wrzesień 2023
Języka przekazów medialnych – warsztat z Kariną Stasiuk-Krajewską we Wrocławiu
W trakcie warsztatu poszukamy odpowiedzi na to jak język kształtuje rzeczywistość. Spotkanie będzie opierało się na krytycznej analizie przekazów medialnych. Popracujemy także nad tym, w jaki sposób narracje w mediach budują stereotypy oraz zaogniają konflikty i jak można tego unikać. Jak stosować język inkluzywny tak by nie wpływał on na czytelność i jasność przekazu informacyjnego?

Wrzesień – październik 2023
Cyberprzemoc – kompendium wiedzy dla nauczycieli  – warsztat z Martyną Wilk [Jelenia Góra, Zgorzelec i Opole]
Uczestnicy zobaczą, w jaki sposób można mówić i myśleć o cyberprzemocy, która jest zjawiskiem społecznym. Nauczyciele zyskają wiedzę, jak rozmawiać o tym zjawisku w sposób zrozumiały (prostymi słowami, a jednocześnie ze zrozumieniem związku cyberprzemocy z „klasycznie/potocznie” rozumianą przemocą) dla szerokiego grona odbiorców.

Październik 2023
“Dezinformacja i cyberprzemoc – jak sobie z nimi radzić w środowisku szkolnym” – spotkanie w formie narady obywatelskiej we Wrocławiu i Opolu
Przy wspólnych stolikach siedzieć będą dzieci, rodzice i nauczyciele. W ramach spotkania zbierzemy doświadczenia, dobre praktyki i rekomendacji – osób, które pracują w szkołach i tych, których temat dotyczy bezpośrednio (młodzież i rodzice). 

Październik 2023
“Rangi i przywileje w kontekście podatności na manipulację i dezinformację” – warsztat z Dorotą Whitten i Mają Zabokrzycką
Jak rangi i przywileje przekładają się na kompetencje poznawcze? W jaki sposób budować umiejętności dywersyfikowania informacji i krytycznego myślenia? 

Listopad 2023 

Konferencja zaplanowana jako podsumowanie działań i sieciowania osób pracujących w mediach, branży PR oraz w roli rzeczników prasowych.
– Znaczenie sztucznej inteligencji – zagrożenia i szans w kontekście dezinformacji
– Społeczne i medialne konteksty dezinformacji
– Dezinformacja, jak budować współpracę żeby przeciwdziałać dezinformacji

Głównym celem wydarzenie będzie spojrzenie na problem dezinformacji z różnych perspektyw oraz rozmowa o możliwości połączenia różnych grup specjalistów w celu zwalczania tego zjawiska. 

Chcesz wziąć udział w projekcie? Zgłoś swoje zainteresowanie mailowo na adres: m.zabokrzycka@dompokoju.org