Rozwój Lokalny2020-07-28T09:54:15+00:00

Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa, dbałość o przestrzeń publiczną i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

Na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy innowacyjne modele rozwoju i współpracy lokalnej. Realizujemy działania z zakresu rewitalizacji i aktywizacji społecznej, budując lokalną sieć odpowiedzialnego biznesu oraz relacje międzysektorowe.

Nasze doświadczenie obejmuje wielopoziomowe procesy tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Harmonijnie współistnieją w nich ludzie, przedsiębiorstwa i instytucje. Wypracowujemy relacje wzajemnego wsparcia i korzyści, pracujemy na rzecz poprawy jakości życia, aktywizujemy mieszkańców, sieciujemy przedsiębiorców i interesariuszy. Dążymy do odpowiedzialnego i świadomego funkcjonowania dużego biznesu w otoczeniu lokalnym.

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze

Łokietka 5 to punkt wsparcia lokalnych przedsiębiorców oraz miejsce spotkań dla mieszkańców i mieszkanek Nadodrza. Wspólnie z właścicielami małych biznesów oraz twórcami i artystami wspieramy rozwój gospodarczy osiedla. Tworzymy sieć współpracy Artystyczne Nadodrze z wirtualnym katalogiem najciekawszych miejsc działających na terenie Nadodrza.  

Infopunkt powstał w 2010 roku w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej Nadodrza. Na początku tego procesu byliśmy zaangażowani w tworzenie koncepcji rewitalizacji i włączanie mieszkańców i mieszkanek w ten proces. Cały czas wspieramy rozwój lokalnych inicjatyw zapewniając wsparcie i doradztwo dla artystów i aktywistów. 

Organizujemy wiele wydarzeń i spotkań: Noc Nadodrza prezentuje pracownie artystyczne i sztukę w nieoczywistych miejscach przestrzeni miejskiej, Specjały Nadodrza to kulinarne święto osiedla, a cykl warsztatów Mistrzowie Nadodrza promuje tradycje rzemiosła. Interesuje nas także fonosfera Nadodrza, od lat realizujemy artystyczne słuchowiska. Stworzyliśmy serię wirtualnych audiospacerów po Nadodrzu, z których skorzystać można w aplikacji Izi.travel, są również publikowane jako podkast Radio Nadodrze  http://www.artystycznenadodrze.pl/audiospacery/

Dbamy także o estetykę przestrzeni miejskiej, dokonując redesignu witryn nadodrzańskich punktów usługowych. 

Działamy lokalnie i kulturalnie. Przyjdź i zobacz, czym żyje Nadodrze! 

Chcesz zrobić coś na Nadodrzu – napisz – j.sterczewski@lokietka5.pl

Inne Centrum

Projekt działa na rzecz rozwoju Centrum Wrocławia. Stwarza przestrzeń zaangażowania i współpracy przedsiębiorców, mieszkańców, instytucji i innych uczestników życia miejskiego skupionych w obrębie centrum. Piłsudskiego, Świdnicka, Kołłątaja – te ulice objęte są szczególną uwagą. 

Miejskie zmiany to długi proces i niełatwe zadanie. Dlatego ważne jest wspieranie aktywności gospodarczej i społecznej, inicjowanie działań lokalnych oraz budowanie dialogu i relacji na rzecz rozwoju mając na uwadze długofalową perspektywę

▷ Pokazujemy inną stronę centrum miasta

▷ Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

▷ Wpływamy na estetykę przestrzeni publicznej

▷ Poszukujemy tożsamości miejsc

Czym zespół projektu zajmuje się na co dzień? Odświeża witryny lokali usługowych, organizuje szkolenia i porady eksperckie dla przedsiębiorców, wspiera inicjatywy miejskie, organizuje wydarzenia kulturalne, prowadzi konsultacje, tworzy sieci współpracy.

Częścią Innego Centrum jest program Dobry Widok We Wrocławiu zajmujący się poprawą estetyki przestrzeni publicznej.

Chcesz poznać Inne Centrum – napisz: b.celebucka@innecentrum.pl

Obydwa projekty zostały zainicjowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i finansowane są ze środków gminy Wrocław.

Aktualności