POGOTOWIE MEDIACYJNE

W ramach projektu Pogotowie Mediacyjne oferujemy bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.

MEDIACJA

Mediacje to metoda rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

Podstawowe zasady mediacji to:

▷ dobrowolność – obie strony muszą chcieć się porozumieć;

▷ akceptowanie osoby mediatora i reguł rozmów przez obie strony;

▷ bezstronność i neutralność mediatora wobec osób i przedmiotu sporu;

▷ poufność przebiegu mediacji.

POGOTOWIE MEDIACYJNE DLA SZKÓŁ

Konflikt w szkole to nie koniec świata! Konflikty to naturalna część społecznych relacji. Dzieci dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w zawiłych przyjacielskich relacjach, badają swoje granice, rywalizują i uczą się rozmawiać o tym co czują, a my dorośli możemy im w tym pomóc.

Czasem konflikt dotyczy też nas samych. Jeśli jesteś nauczycielem, nauczycielką lub rodzicem możesz zgłosić się na bezpłatne mediacje lub wziąć udział w naszym szkoleniu by zdobyć kompetencje, które pozwolą ci lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach!

Pogotowie Mediacyjne dla Szkół powstało z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie ich samych oraz ich rodziców, a także nauczycieli i nauczycielek, którzy i które z nimi pracują.

W ramach Pogotowia Mediacyjnego dla szkół oferujemy:

  • diagnozę szkolnego konfliktu
  • bezpłatne konsultacje i poradnictwo dla kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz uczennic
  • warsztaty i szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu dla całego środowiska szkoły

AKUSZERKI DIALOGU

Inicjatywa powstała jako odpowiedź na potrzeby wsparcia procesu budowania dialogu między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem / społecznością lokalną.

Oferujemy pomoc w konfliktach w grupach społecznych i międzysektorowych np. Rady Osiedla. 

Ideą działania akuszerek jest zaangażowanie stron w proces budowania dialogu poprzez:

  • przygotowanie procesu (kontrakt, agenda krótko i długofalowa)
  • wsparcie (zaopiekowanie stron, wspólne wypracowanie kolejnych wariantów działań, a w rezultacie kolejnych kroków)
  • obecność w trakcie procesu – wsparcie go od początku do końca przy jednoczesnym założeniu bezstronności i neutralności (akuszerki czuwają nad procesem, żeby przebiegał zgodnie z regułami komunikacji efektywnej, ale nie są stroną w procesie)
  • rezultat oddajemy stronom dialogu, nie bierzemy odpowiedzialności za niego

WYDARZENIA POGOTOWIA

Co roku organizujemy bezpłatną konferencję promującą wśród mieszkanek i mieszkańców Wrocławia tematy związane z mediacją, rozwiązywaniem konfliktów, edukacją, dialogiem itd. Jesienią zapraszamy też na warsztaty lub szkolenia z ekspertami.

Gościliśmy i współpracowaliśmy m.in. z prof. Jackiem Pyżalskim, Dorotą Zawadzką, dr Joanną Jurga, prof. Anną Matczak czy Przemysławem Staroniem.

Poczytaj o naszych niektórych wydarzenia:

Architektura relacji. Szkoła to nie tylko budynek.

Konflikt w szkole? Młodzi sobie poradzą!

Jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami organizowanymi przez Pogotowie Mediacyjne polub naszą stronę na facebooku

Projekt Pogotowie Mediacyjne jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław