Misja

Pomagamy w budowaniu relacji wierząc, że jest to krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy, wspólnie szukając porozumienia. Nasze metody to otwarcie na wymianę myśli, empatia i komunikacja bez przemocy przy wzajemnym szacunku. 

Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy.

O nas

W 2005 roku Fundację Dom Pokoju założył Edward Skubisz, holenderski teolog o polskich korzeniach. Od początku przyświeca nam jego idea – stworzenia przestrzeni, który odwołuje się do człowieczeństwa, a nie etykiet narodowych lub wynikających z innych przynależności. 

Obecnie działamy w trzech obszarach: rozwoju lokalnego, mediacji rówieśniczych i transformacji konfliktu. 

Lokalnie prowadzimy Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, który od 2009 roku uczestniczy w procesie rewitalizacji Nadodrza, wspiera rzemiosło i artystów, realizuje działania tożsamościowe na tym osiedlu. Od 2019 prowadzimy Inne Centrum, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju osiedla Stare Miasto, dbając szczególnie o ulice Piłsudskiego, i Świdnicką i Kołłątaja oraz o estetykę przestrzeni publicznej. 

Osią działań edukacyjnych Fundacji jest program Mediacji Rówieśniczych i Zarządzania Konfliktem w szkołach, który z dostosowaliśmy po polskich realiów, bazując na holenderskiej metodzie. Jego celem jest zmiana systemowa paradygmatu komunikacji w szkołach i nauczenie uczniów, jak rozmową zastąpić agresję. Zajmujemy się także edukacją antydyskryminacyjną, obywatelską i prawami człowieka. 

Transformowanie konfliktu łączy obecnie wszystkie nasze aktywności. Konflikt to droga do zmiany. Może być twórczy i rozwijać, lub dezorganizować i rujnować. W ramach transformacji konfliktu prowadzimy Pogotowie Mediacyjne, ale także pomagamy w dużych konfliktach społecznych. Tworzymy Dolnośląski Ośrodek Dialogu, czyli sieć organizacji zaangażowanych w budowanie dialogu.

Konflikt to także droga do innowacji – od 2016 roku zaangażowani jesteśmy w szukanie modelowego sposobu wspierania społeczności różnych etnicznie.