Dolnośląski Ośrodek Dialogu2020-12-30T14:16:51+00:00

Chcemy dzielić się wiedzą i pomagać innym organizacjom. Dlatego tworzymy sieć o nazwie “Dolnośląski Ośrodek Dialogu”. Naszym celem jest to, by aktywnie społeczne osoby w regionie poznawały się, wspierały, działały razem, dążyły do porozumienia. Wspólnie uczyły się, jak dążyć do rozwiązania ważnych dla nich problemów społecznych.

Dialog jest dla nas ważnym słowem. W dialogu koncentrujemy się na zrozumieniu, a nie próbie przekonania innych. W dialogu możemy znaleźć niezwykłe i nieprzeciętne rozwiązania dla ludzkich problemów. Tworzenie porozumienia jest sztuką, której można się nauczyć – z kim, kiedy, w jakich okolicznościach prowadzić dialog? Jakimi metodami? Co wspiera ten proces a co przeszkadza? Jak porozumieć się mimo różnic?

Każda społeczność, czy miejska, czy wiejska ma swój charakter, swoją historię i swoje miejsca problemowe. Często także wieloletnie, zaognione konflikty, uniemożliwiające wspólne działanie. Z naszego doświadczenia wynika, że można zaradzić lokalnym konfliktom, nawet tym o wysokiej temperaturze. Nawet gdy ludzie już podzielili się na walczące ze sobą grupy a różnice perspektyw i interesów wydają się nie do pogodzenia. 

Aby znaleźć rozwiązanie, nie wystarczy tylko mieć wiedzę i umiejętności. Trzeba też znać świat, w jakim dzieje się konflikt, być w nim mocno osadzonym – po prostu być “człowiekiem stąd”. Dlatego dążymy do stworzenia sieci, w której będziemy działać razem.

Po co tworzymy sieć?

  • By organizacje rozproszone w regionie były lepiej słyszalne i miały większy wpływ
  • By wspierać się wzajemnie i bazować na swoich zasobach. 
  • Po to żeby przygotować się do transformacji konfliktów społecznych w gronie osób osadzonych w swoich środowiskach lokalnych ze wsparciem Fundacji Dom Pokoju
  • Żeby stworzyć platformę do dzielenia się dobrymi praktykami i doświadczeniami, rozmowami o trudnościach.
  • Żeby uczyć się od siebie nawzajem, wzajemnie podnosić swoje kompetencje. 
  • Aby zbudować szeroką współpracę międzysektorową.

Co robimy w Dolnośląskim Ośrodku Dialogu?

Pracujemy z osobami, które się do nas zgłaszają nad konkretnymi konfliktami lokalnymi z ich środowiska i otoczenia. Razem przechodzimy przez kolejne etapy, od diagnozy i zmapowania stron po przepracowanie konfliktu, jest to zazwyczaj długi proces.
Organizujemy warsztaty i szkolenia. Dzielimy się naszą wiedzą zdobytą w praktyce, na przykład podczas pracy nad takimi złożonymi problemami.Tematy warsztatów to przekaz rzeczniczy, budowanie dialogu i transformacja konfliktów. Naszym celem jest to, by po warsztatach móc samodzielnie budować dialog.

Kto może się zgłosić do Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu?

  • Osoby z organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji kultury i edukacji, osoby zaangażowane społecznie i aktywistycznie, realizujące działania lokalne
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania dialogu, transformacji konfliktu i przekazu rzeczniczego
    Osoby dostrzegające potrzebę dialogu w życiu publicznym

Jak dołączyć

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Projekt Dolnośląski Ośrodek Dialogu jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Logotyp Narodowego Instytutu Wolności

Aktualności

Przejdź do góry