Conflict management – zarządzaj konfliktem w swojej firmie

Od lat współpracujemy z firmami z różnych branż, budując ich kompetencje w obszarze komunikacji i zarządzaniu konfliktem.

Każde zlecenie komercyjne finansuje uczenie dzieci komunikacji bez przemocy i wspiera nauczycieli w ich misji.  

Konflikt to droga do zmiany. Może być twórczy i rozwijać, lub dezorganizować i rujnować. 

Przedłużający się, nierozwiązany konflikt zwykle eskaluje, a jego skutki bywają niszczące i bardzo kosztowne dla wszystkich zaangażowanych stron. Transformowanie konfliktu jest szansą na znalezienie nowych, innowacyjnych rozwiązań. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Czy realizując cele biznesowe swojej firmy, napotykasz na trudności i konflikty z otoczeniem? 

 • mieszkańcy niezadowoleni są z uciążliwego hałasu w trakcie budowy i urządzają protest, o którym informuje lokalna gazeta
 • chcesz posadzić drzewa w otoczeniu Twojej inwestycji, ale dostajesz odmowne decyzje od zarządców sieci podziemnych, a jest duża społeczna presja na to aby inwestycje były zielone
 • prezentacja Twoich celów biznesowych na łamach poczytnego pisma spotkała się z falą hejtu w internecie, co bardzo negatywnie wpływa na wizerunek firmy
 • część Twoich pracowników to expaci, przedstawiciele różnych mniejszości etnicznych – w zespole pracowniczym dochodzi do nieporozumień i trudności na tle różnic kulturowych 
 • pracownicy różnego pochodzenia etnicznego, spotykają się z wrogością, a nawet aktami przemocy w sąsiedztwie firmy

Mamy doświadczenie w zarządzaniu złożonymi konfliktami społecznymi z udziałem wielu interesariuszy. Każdy przepracowany konflikt to pogłębienie relacji, wypracowanie nieprzewidywalnych rozwiązań i rozwiązanie długo utrzymujących się, zaognionych problemów. Nawiązanie głębokiej relacji z otoczeniem buduje realną społeczną odpowiedzialność biznesu. Oprzyj działania CSR Twojej firmy o zarządzanie konfliktem. Zaoszczędź na zarządzaniu kryzysowym i pozwól nam zdiagnozować potencjalne konflikty zanim się wydarzą. 

NASZE METODY TO MIĘDZY INNYMI:

 • diagnozowanie społeczności lokalnych / badanie potrzeb 
 • partycypacyjne projektowanie przestrzeni oraz usług
 • planowanie strategiczne 
 • badania społeczne 
 • komunikacja bez przemocy

Konflikty w zespołach pracowaniczych

Konflikt w miejscu pracy jest nieunikniony, gdy pracownicy o różnym pochodzeniu i różnych stylach pracy budują zespół realizujący wspólny biznesowy cel. Konflikt można – i należy – zarządzać i rozwiązywać.

Konflikty wewnętrzne blokują możliwość wykonywania pracy, a także przyczyniają się do wydłużenia realizacji projektów lub dużych zadań. Silne oddziaływanie na atmosferę pracy oraz spotęgowany stres, przyczynia się do znaczącego spadku motywacji, a nawet problemów zdrowotnych. W emocjach podejmujemy także niewłaściwe / mylne decyzje.

Oferta szkoleniowa

Wprowadzenie do Conflict Management

Dzięki warsztatowi przygotujesz zespół do umiejętnego reagowania na konflikty. 

Warsztat polega na symulacji konfliktu biznesowego, w której zespół pracowników dowie się, jak rodzi się i eskaluje konflikt. W oparciu o wspólne doświadczenie, uczestnicy i uczestniczki poznają konkretne narzędzia do analizy i mapowania konfliktów, a także przygotują się do tego jak reagować w sytuacji realnego problemu, który może pojawić się w środowisku biznesowym. 

[8 godzin zegarowych, 2 dni po 4 h]

Komunikacja efektywna 

Jak komunikować się aby efektem rozmowy były współpraca i porozumienie? W jaki sposób zbudować komunikat, aby intencje nadawcy zostały bez zakłóceń przekazane odbiorcy?

Warto się nauczyć docierać i nazywać swoje potrzeby. To one stanowią bowiem klucz do efektywnej komunikacji. Mówienie o nich wprost, bez lęku o niezrozumienie czy błędną interpretację intencji. To jest celem szkolenia z komunikacji efektywnej.

Szkolenie realizowane będzie w oparciu o ćwiczenia, gdyż w teorii wiemy o komunikacji już wszystko. Sprawdźmy, czy to prawda, analizując 8 zasad komunikacji efektywnej (wg. pieknoumyslu.pl):

 1. Parafrazuj, upewniaj się, dopytuj
 2. Komplementuj, chwal, doceniaj
 3. Działaj empatycznie
 4. Kontekst sytuacji ma znaczenie
 5. Szacunek – druga osoba ma prawo do odmiennej opinii
 6. Patrzmy sobie w oczy podczas rozmowy
 7. Osobista przestrzeń każdego z nas jest ważna w rozmowie
 8. Pozwólmy każdemu zabrać głos

Prawda, jakie to proste? To dlaczego tak trudno nam się rozmawia i w zespole zamiast porozumienia pojawia się konflikt? Bo teoria i praktyka są odległe od siebie o lata świetlne. Przyjdź poćwiczyć.

Komunikacja w firmie z poszanowaniem różnorodności społecznej 

Warsztat wprowadza grupę w podstawowe zagadnienia dotyczące tożsamości, języka równościowego i zarządzania różnorodnością w grupie / firmie / organizacji stanowiące istotny element kompetencji zarządzania różnorodnym społecznie zespołem. Świadome używanie narzędzi języka równościowego pomaga tworzyć zgrany, współpracujący zespół, którego członkinie i członkowie czują, że ich tożsamości są szanowane i docenione oraz zaproszone do współtworzenia otwartego i akceptującego środowiska pracy. Jest to pomocne w przeciwdziałaniu konfliktom interpersonalnym w zespole, pozytywnie wpływa na poziom kreatywności osób zatrudnionych oraz ich przywiązanie do firmy / organizacji. 

[8 godzin zegarowych, 2 dni po 4 h]

Inteligencja emocjonalna w biznesie 

Niezależnie od pełnionej roli zawodowej zawsze towarzyszą nam emocje. Rozumienie procesów emocjonalnych jest nie tylko pomocne w osiągnięciu dobrych relacji z innymi ludźmi, ale również ważnym czynnikiem budowania i efektywnego zarządzania zespołem pracowników. Umożliwia bowiem stworzenie przyjaznego klimatu pracy, stosowanie języka potrzeb, dostrzeganie rodzących się konfliktów oraz skuteczną ich transformację z wykorzystaniem rzeczywistego dialogu. Komponenty inteligencji emocjonalnej pozwalają również na redukcję negatywnych aspektów stresu oraz przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu.

Cele szkolenia:

– poznanie komponentów i znaczenia inteligencji emocjonalnej;

– diagnoza obszarów i możliwości wykorzystania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym;

– zrozumienie praktycznego wpływu emocji na porozumiewanie się między ludźmi oraz miejsca emocji w dynamice zachowań człowieka;

– świadomości procesów związanych z powstaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych;

– trening umiejętności rozpoznawania sygnałów świadczących o narastających emocjach;

– dostarczenie wiedzy na temat konfliktów i skutecznych strategii diagnozy oraz transformacji

Porozmawiajmy

Napisz do nas: m.zabokrzycka@dompokoju.org

Wspólnie zastanowimy się, jak skutecznie wesprzeć Twoją firmę.