Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę i świadomość tego, jak język kształtuje rzeczywistość. Nauczą się też krytycznego analizowania przekazów komunikacyjnych, w tym zwłaszcza przekazów medialnych. Skoncentrujemy się także na tym, w jaki sposób przekazy medialne budują stereotypy oraz zaogniają konflikty i jak można tego unikać. Ważną kwestią będzie także język inkluzywny oraz taki, który nie etykietuje. Poruszone zostaną również kwestie związane z czytelności i jasnością przekazu informacyjnego – tak, by był był dostępny dla zróżnicowanych grup odbiorców.
W ramach spotkania odbędzie się wykład z elementami dyskusji: W jaki sposób język kształtuje naszą wizję świata? Z jakich mechanizmów komunikacyjnych to wynika? Czy możliwa jest komunikacja bez dyskryminacji? Jak komunikacja może zaogniać albo łagodzić konflikty społeczne? Jaką rolę grają albo mogą grać w tych procesach media?
W części warsztatowe po pracujemy nad tym: Jak komunikować niedyskryminacyjnie i inkluzywnie? Jak unikać konfliktów w komunikacji lub łagodzić je, kiedy się już pojawią? Jak nie stereotypizować i nie wykluczać w tworząc przekazy medialne? Jak stosować język równościowy i nie wpadać pułapki politycznej poprawności?
__________
🗓
Data: 25 września, 13:00 – 16:00
Miejsce: Infopunkt Nadodrze – ul. Łokietka 5/1
__________
🙋‍♀️
Karina Stasiuk-Krajewska – profesorka Uniwersytetu SWPS, medioznawczyni, autorka ponad stu publikacji naukowych. Pracuje na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z problematyką dezinformacji oraz etyki i profesjonalizacji zawodów medialnych, zwłaszcza dziennikarstwa i Public Relations. Zajmuje się też analizą dyskursu, w tym także dyskursów medialnych. Organizatorka i popularyzatorka nauki, autorka kilkunastu programów studiów w obszarze komunikacji i mediów, wieloletnia wykładowczyni. Koordynatorka CEDMO (Central European Digital Media Observatory) w Polsce – międzynarodowego hubu, zajmującego się zwalczaniem dezinformacji poprzez jej badanie, edukację medialną oraz współpracę ze środowiskiem fact-checkerów. Ekspertka International Fact-Checking Network (międzynarodowej sieci zrzeszającej organizacje fact-checkingowe z całego świata) oraz grupy ekspertów pracujących nad Structural Indicators for the Code of Practice on Disinformation, działającej w ramach EDMO (European Digital Media Observatory).
🧐
Warsztat odbywa się w ramach projektu “Dezinformacja- sprawdzam” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Fundację Dom Pokoju w Opolu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wrocławiu.

Pokaż mniej
Wrocław