Linia oddzielająca konflikt od przemocy bywa niezwykle subtelna, a oba słowa nie rzadko używamy jako synonimy. Nic dziwnego, że zdarza nam się mylić te dwa zjawiska. Pytanie gdzie kończy się konflikt a zaczyna przemoc jest o tyle istotne, że sytuacja konfliktowa i sytuacja przemocy wymagają osobnych rozwiązań. W pierwszym przypadku mówimy o mediacji, w drugim – o interwencji. Aby wiedzieć, jakie narzędzie zastosować, w pierwszym kroku należy dostrzec granicę między zjawiskami.

Mechanizm powstawania przemocy jest procesem, który może się rozpocząć od konfliktu. Czy jest coś pomiędzy? Czy słowo przemoc stało się “wytrychem” pasującym do każdych drzwi i czy łatwo nam rozpoznać przemoc tam gdzie się ona przejawia?

Podczas konferencji przyjrzymy się tematowi bullyingu oraz prewencji przemocy rówieśniczej, a przede wszystkim wspólnie zastanowimy się nad tą granicą, która jest często trudna do uchwycenia, szczególnie w klasie będącej pajęczyną wielu relacji i zależności. Wspólnie porozmawiamy o tym co mogą zrobić osoby ze środowiska szkolnego, żeby lepiej te dwa zjawiska odróżniać, a w rezultacie lepiej reagować.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie pokaz filmu „Niebieskoocy”. Porozmawiamy o więc także mechanizmie stereotypizacji i dyskryminacji w kontekście przemocy, nie tylko rówieśniczej.

Data: 25 października, 10:00 – 15:30
Miejsce: kino DCF, ul. Piłsudskiego 64 A
Udział w konferencji jest bezpłatny
Odbędzie się transmisja na żywo

PROGRAM WYDARZENIA:

9:45 Rejestracja uczestników i uczestniczek

10:15 Otwarcie konferencji
10:20 – 11:00 Wykład otwarcia: “Konflikt czy przemoc – widzisz różnicę?” Joanna Wajda
11:15 – 12:20 Pokaz filmu “Niebieskoocy”
12:50-15:15 Debata z udziałem: Magdaleny Duszyńskiej, Izabeli Meyzy, Anety Osuch i Arkadiusza Wierzby
15:20 Zakończenie konferencji
PRELEGENCI I PRELEGENTKI:
Izabela Meyza – facylitatorka, trenerka komunikacji, mediatorka. Dyrektorka programowa w Fundacji Szkoła z Klasą. Inspirując się Porozumieniem bez przemocy, wspiera zespoły w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i oswajaniu sytuacji konfliktu. Prowadzi warsztaty dla nauczycielek o tym, jak poruszać z uczniami trudne tematy, wzmacnia liderów społecznych w komunikacji z ludźmi o odmiennych poglądach.

Magdalena Duszyńska – jestem psycholożką, terapeutką dzieci i młodzieży, trenerką, interwentką kryzysową. Pracuję głównie w obszarze relacji między dorosłymi a dziećmi. Wspieram rodziców
w dbaniu o empatyczną komunikację z dzieckiem i w odkrywaniu, że za zachowaniem
dziecka stoi ukryta potrzeba i przeżywane emocje. Mam głębokie przekonanie, że to rodzic
jest ekspertem od swojego dziecka i wspólnie poszukujemy strategii oraz rozwiązań, które sprawdzą się w danej rodzinie. Jako interwent kryzysowy i terapeuta, wspieram młodzież i dorosłych w momentach trudnych. Pracuję między innymi w Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu, które oferuje
bezpłatną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przemocą i innymi przestępstwami. Prowadzę także warsztaty w sektorze edukacji dla uczniów, rodziców oraz pedagogów w zakresie psychologii nowych technologii i cyberprzemocy. Wspieranie najmłodszych w zakresie mowy nienawiści i zagrożeń w sieci jest moją zawodową misją.

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiowała także psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 r. Koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego, nierówności oraz praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna.
Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum oraz w Fundacji Kalejdoskop Kultur. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny.
______
Masz pytanie? Napisz do nas: a.gawronska@dompokoju.org