Model budowania dialogu ma na celu pokazać ścieżki budowania porozumienia, wspólnoty i sąsiedztwa – także w sytuacji napięć i trudności. Prezentujemy konkretne rozwiązania i metody oraz przykłady wdrożeń podejścia sprawiedliwości naprawczej. Publikacja powstała w ramach podsumowania projektu „Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy” finansowanego  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Naszym zamysłem jest pokazanie alternatywnych metod, z których można skorzystać adekwatnie do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Ich wspólnym mianownikiem jest
stworzenie bezpiecznej, poufnej, opartej na zasadzie dobrowolności i szacunku przestrzeni dla wszystkich grup, stron procesu i umożliwienie im przedstawienia swoich punktów widzenia,  potrzeb, emocji czy uczuć. Każdorazowo zaproszenie do dobrej rozmowy wiąże się z facylitowaniem – zaopiekowaniem sytuacji przez osoby, których zadaniem jest zadbanie o wszystkie osoby uczestniczące w procesie.