Uczniowie Gimnazjum nr 2 we Wrocławiu przygotowali niezwykły klip muzyczny. Jego tematyka dotyczy PRAW CZŁOWIEKA, a opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała Joanna Wajda, ekspertka Fundacji Dom Pokoju.

Projekt „Moje -Twoje, czyli o prawach człowieka słów kilka” został zrealizowany w ramach rządowego programu Bezpieczna Szkoła i zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu praw człowieka dla młodzieży obejmującego dwie komplementarne ścieżki:

1) Warsztaty prawne – zajęcia dla młodzieży przedstawiające zagadnienia związane z prawami człowieka, zwłaszcza poszanowania godności, wolności oraz nietykalności drugiej osoby. Młodzi ludzie zastanawiali się m. in. nad tym:

– czym są prawa człowieka i dlaczego są ważne oraz ponadczasowe;

– gdzie leży granica między „moimi” prawami /np. do wolności słowa/ a prawami innych osób;

– jakie są rodzaje i formy przemocy i dlaczego tak trudno z nimi walczyć;

– jakie mechanizmy leżą u podstaw zjawiska przemocy, w szczególności o roli bierności oraz konformizmu;

– czy można skrzywdzić drugą osobę na odległość/zagadnienie połączone z warsztatem z komunikacji empatycznej/

– jakie są skutki stosowania przemocy dla ofiary, sprawcy, społeczeństwa / ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej/

2) Warsztaty muzyczno-teatralne, które stanowiły uzupełnienie prawnych, a uczniowie mogli w praktyce (rozmowie,  pracy zespołowej czy tańcu) ćwiczyć kształtowanie postawy akceptacji i zrozumienia dla siebie i swoich potrzeb oraz potrzeb innych poprzez wykorzystanie techniki koordynacji i Alexander Technique. W trakacie ćwiczeń nabywano umiejętności budowania kontaktu, relacji, zaufania, zrozumienia odrębności osobowościowych i fizycznych, poszanowania wzajemnych granic oraz współistnienia w grupie. Praca z rytmami, beatboxingiem, body percussion – stworzenie piosenki w stylu muzycznym wybranym przez młodzież (z sugestią mieszania styli, co pokazałoby, że to co obce, inne nie musi być z założenia złe czy śmieszne) były niezwykle atrakcyjne dla młodzieży, a stworzony tekst piosenki odnosił się do zagadnień omawianych na zajęciach prawnych, ale opowiedzianych z perspektywy młodego człowieka i jego doświadczeń. Nagrano również teledysk, według scenariusza ułożonego przez młodzież pod okiem  profesjonalistów.

Za przygotowanie muzyczne uczestników projektu odpowiedzialni byli: Ilona Krawczyk, Samuel Alty oraz Georgina Biggs.

Zapraszamy również na profil Gimnazjum na portalu Facebook, gdzie znaleźć można więcej ciekawostek o projekcie i z życia szkoły.