Szkoły, poza dotychczasowymi wyzwaniami które już są duże, coraz wyraźniej mierzą się z sytuacją dramatyczną jaką jest wzrost poziomu depresji, izolacji a czasem nawet prób samobójczych u ich uczniów. 

Badania pokazują że coraz większy odsetek młodych ludzi czuje się odizolowany i samotny. Wpływ na to mają nowe wzorce zachowań – takie jak komunikacja zapośredniczona komputerem, czy presja na „atrakcyjność” ale także izolacja wywołana epidemią która zamknęła młodych ludzi i odzwyczaiła kontaktów społecznych. Jeszcze trudniej jest tym uczniom którzy rozpoczynają nowy etap edukacyjny i muszą mierzyć się z koniecznością budowania nowych relacji co dla części z nich jest bardzo trudne a dla niektórych indywidualnie nieosiągalne.

Szkolenie ma na celu wsparcie nauczycieli oraz nauczycielek i całych szkół w przeciwdziałaniu alienacji, samotności, depresji i wzrastającej liczbie konfliktów wśród młodzieży. Chcemy pokazać jak w prosty sposób można zadbać o podstawy dzięki którym w szkole będzie działo się lepiej. 

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia które ułatwią im integrację wewnątrz i między klasowa z uwzględnieniem wiedzy o funkcjonowaniu poznawczym i neurologicznym młodych ludzi.  Nauczyciele i wychowawcy dostaną do ręki narzędzia które w odpowiedni sposób używane zwiększą poziom integracji i akceptacji między uczniami w szkole a pośrednio przełożą się na spadek zachowań agresywnych między uczniami.

https://forms.gle/GqtFJwTVwXrZuWkQ9

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022