Fundacja Dom Pokoju zaprasza na warsztaty METODA AVATARA, której głównym założeniem jest budzenie empatii historycznej poprzez kreację i wyobraźnię.

Empatia historyczna uczy szukania szerszych kontekstów dla perspektywy historycznej oraz pokazuje wpływ wydarzeń zewnętrznych, obiektywnych (np. wybuch pożaru czy epidemii) jak i wykreowanych przez grupy czy jednostki (decyzje prawno-polityczne) na wybory, decyzje i losy jednostek. Osoby uczestniczące przyjmują osobistą perspektywę AVATARA – czyli wykreowanej postaci historycznej, by spojrzeć na fakty i wydarzenia w szerokim kontekście historycznym i społecznym. Dzięki temu zaczynają postrzegać historię jako coś więcej niż tylko listę suchych faktów, dostrzegając ciąg przyczynowo – skutkowy zarówno w postaci wyborów osobistych jak i następujących po sobie zdarzeń polityczno społecznych.

Warsztat prowadzony przez Fundację obejmuje okres 1918 -1939 w Niemczech, bazuje na wydarzeniach poprzedzających wybuch II wojny światowej, a punktem kulminacyjnym jest wypłyniecie z portu w Hamburgu statku z uchodźcami w czerwcu 1939 roku. 

Wybór tego okresu i miejsca jest nieprzypadkowy. Zależy nam, aby zwrócić uwagę na to, jak łatwo dać się zmanipulować i ulec wpływowi propagandy, której początkowa narracja odpowiada na nasze potrzeby, aby w momencie, kiedy tezy stają się mniej wygodne, społeczeństwo dokonywało wyboru “mniejszego zła”. Kiedy jednak zgodzimy się na małe zło, łatwiej godzić się na coraz większe. Doświadczymy jak działa efekt “ugotowanej żaby” oraz, przede wszystkim, będziemy omawiać, jak przeciwdziałać temu efektowi oraz o  roli uważności w  rozpoznawaniu manipulacji i jak jej przeciwdziałaniu.. 

Metoda Avatara jest więc nie tylko metodą kreatywnego i pełnego zaangażowania uczenia się historii, ale również uczenia się odpowiedzialności za swoje wybory. Osadzona w historii minionej uczy o sprawach aktualnych dziś. 

Warsztaty skierowane są do uczniów VIII klasy szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Trwają dwie godziny lekcyjne, łącznie z przerwą. Prowadzone są przez trenerki Fundacji Dom Pokoju.

Metoda Avatara powstała w ramach prac europejskiej sieci nauczycieli historii Euroclio 

autor: Pascal Tak (Onderwijscoördinator, School at Sea).

Zgłoszenia prosimy kierować przez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/FCh3txL3NqAYLMmH8

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022