Drzewa w mieście nie tylko tworzą przyjazną do życia przestrzeń – zwiększenie ich liczby to także konieczność wynikająca z gwałtownych zmian klimatycznych.
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast jest trudnym i złożonym procesem, dlatego też wymaga bliskiej współpracy międzysektorowej. Niniejsza publikacja jest efektem zawiązania koalicji „Drzewa w mieście”, która angażuje miejskie jednostki odpowiedzialne za zieleń i urbanistyczny kształt miasta, przedstawicieli biznesu, aktywistów oraz gestorów sieci.
Publikacja została opracowana w przystępny sposób i bogato ilustrowana, aby służyć jako użyteczne narzędzie, które przyczyni się do zwiększenia liczby drzew w miastach.

Zapraszamy do lektury

INFRASTRUKTURA W ZGODZIE Z DRZEWAMI_www