Cyberprzemoc i dezinformacja to dwa ogromne wyzwania, które dotykają nas wszystkich – szczególnie w środowisku szkół. W ramach projektu „Dezinformacja – sprawdzam!” Fundacja Dom Pokoju i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprosiły środowiska szkolne do wspólnej rozmowy i namysłu.

 

Przedstawiamy Wam krótki raport z tych spotkań – z nadzieją, że stanie się źródłem inspiracji i bardzo konkretnych podpowiedzi jak z tymi tematami pracować.
W podrozdziałach tego raportu przytaczamy cytaty i rekomendacje osób, które wzięły udział naradzie w Opolu i Wrocławiu.