Kultura jest zjawiskiem złożonym i niejednorodnym, składają się na nie m. in. historia, język, religia, wzory zachowań i relacji. Mówimy o “społeczeństwie wielokulturowym” lub też “różnoetnicznym”, charakteryzujemy grupy religijne i społeczności “różnojęzyczne”. Co to właściwie wszystko znaczy? Jak budować relacje w tak zróżnicowanych społecznościach?  Jakie jest podłoże konfliktów wielokulturowych i czym właściwie są te konflikty?  Jak w różnicy dostrzec wartość dodaną?

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Fundację Dom Pokoju “Konflikt wielokulturowy – czyli co?”

Zapisy: https://cutt.ly/mVFqrVl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Jeśli chcesz podziękować nam za organizację wydarzenia możesz wpłacić dowolną kwotę na nasz program Mediacji Rówieśniczych dla Szkół, który wspiera profilaktykę przemocy rówieśniczej -> https://www.dompokoju.org/wesprzyj-nas/

Podczas spotkania wspólnie z zaproszonymi gośćmi i gościniami zastanowimy się czym w zasadzie jest konflikt kulturowy i jakie są jakiego źródła? 

 

Harmonogram:

10:00 Otwarcie spotkania | Fundacja Dom Pokoju

10:15 Wykład “Kultura – czyli co?” | dr Julita Makaro

11:00 Debata I “Konflikt wielokulturowy – czym jest i skąd się bierze?” 

Czym jest konflikt wielokulturowy w kontekście definicji kultury? Jakie mechanizmy towarzyszą wykorzenieniu z własnej kultury? Jak wygląda komunikacja pomiędzy religiami? Jak w ten kontekst wpisują się różnice obyczajowe, tradycje i normy? | Magdalena Matysek-Imielińska, dr Michał Wanke, dr Justyna Pilarska

11:30 Przerwa kawowa 

12:00 Debata II “Wielokulturowość a relacje społeczne”

Jak wygląda życie na styku kultur? Jak funkcjonują normy i tradycje danej społeczności w innym otoczeniu kulturowym? W jaki sposób przebiega integracja oraz w jaki sposób ją wspierać? Jak odmienność etniczna wpływa na relacje osób z grup mniejszościowych z większością?   | Agnieszka Caban, Ziad Abou Saleh, Khrystyna Moldavchuk

13:30 Czas na pytania do prelegentów 

13:50 Zamknięcie spotkania | Fundacja Dom Pokoju

 

Konferencja będzie nagrywana. Jeśli nie możesz być z nami w dniu wydarzenia nagranie znajdziesz na stronie www.dompokoju.org oraz na fb Pogotowia Mediacyjnego.

 

Masz pytanie? 

Napisz: a.gawronska@dompokoju.org

Zadzwoń lub napisz sms: 538 208 660

—–

Goście i gościnie:

Dr hab. Julita Makaro, prof. UWr, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Socjologii Pogranicza. Zainteresowania naukowe skupia na tematyce etnicznej, miejskiej, migracyjnej. Od ponad dekady zajmuje się zróżnicowaniem etnicznym we Wrocławiu.

Magdalena Matysek-Imielińska – kulturoznawczyni i socjolożka, adiunktka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się problemami obcości i wykluczenia, a także myślą krytyczną.  W obszarze studiów miejskich zajmuje się tematyką miasta w działaniu oraz zaangażowanej architektury i urbanistyki polskiego modernizmu. Autorka książki Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej (Fundacja Nowej Kultury, Bęc Zmiana, 2018) oraz książki wydanej w serii Urban Book Series: Warsaw Housing Cooperative. City in Action (Springer, 2020). Współpracuje z czasopismami kulturoznawczymi: „Prace Kulturoznawcze”, „Kultura Współczesna”, „Przegląd Kulturoznawczy”.

Dr Michał Wanke, socjolog z Uniwersytetu Opolskiego zajmujący się użytkownikami substancji psychoaktywnych, tzw. nowymi mediami oraz różnorodnością społeczną. Założyciel studiów 'Intercultural Communication’ w UO. Koordynator Diversity and Migration Lab w sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTH

Justyna Pilarska doktor nauk społecznych, pedagożka międzykulturowa i badaczka terenowa. Od 2012 roku pracuje na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki, gdzie prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych, współczesnej kultury europejskiej, Bałkanów w XX i XXI wieku oraz wielu innych przedmiotów. Chociaż zajmuje się szeroko pojętą pedagogiką międzykulturową i wielokulturowością, publikuje artykuły z zakresu antropologii, socjologii i pedagogiki społecznej. Jej zainteresowania badawcze leżą na styku bośniackiej różnorodności kulturowej, japońskiego synkretyzmu religijnego, pedagogiki miasta i edukacji włączającej.

Agnieszka M. Cabankulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze i Religii, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowczyni i trenerka z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności historii, kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, Self-Advocacy i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku).

Ziad Abou Saleh Syryjczyk mieszkający we Wrocławiu od 1983 roku. W 1989 roku ukończył studia informatyczne, a w 1997 r. doktoryzował się w dziedzinie socjologii. Od 2000 r. wykładowca akademicki z doświadczeniem w zakresie nauk humanistycznych (socjolog). Współpracuje z Uniwersytetem SWPS i WSB we Wrocławiu, prowadzi zajęcia z zakresu socjologii międzykulturowej, „Kultura arabska dla Polaków” i „Kulturowe uwarunkowania negocjacji międzynarodowych, aspekt polsko-arabski”, „Psychologiczne aspekty terroryzmu” oraz „Sztuka negocjacji w aspekcie polsko-arabskim”. Od 2000 roku jest ekspertem ds. Negocjacji i Komunikacji Międzykulturowej między Polską a światem arabskim, mediator kulturowy, prowadzi również szkolenia biznesowe. Autor  książki pt. „W poszukiwaniu piątego kąta, czyli obcokrajowcy o Polakach” oraz licznych publikacji i artykułów naukowych dotyczących  procesów i problemów związanych ze społecznością arabska w Polsce i Europie.  Z wyboru uważa się za członka obydwu wspólnot narodowych: polskiej i syryjskiej, zaś los Polski i Polaków – jak i Arabów – nie jest mu obojętny.

—-

Konferencja finansowana w ramach projektu Pogotowie Mediacyjne z budżetu Gminy Wrocław.