Jak zapobiegać dezinformacji, dezintegracji społecznej związanej z polaryzacją postaw i języka.

Spotkania i warsztaty dla dziennikarzy/rek, społeczników i pasjonatów mediów społecznościowych z województw opolskiego i dolnośląskliego.

Data: 9.05.2022, 10:00-16:00, Miejsce: Odra Centrum, Wyb. Juliusza Słowackiego 5B

Program

10:00-10:15 Rejestracja
10:20- 11:15
Wprowadzenie: od stereotypów i uprzedzeń do eskalacji.
Andrzej Jóźwik – dziennikarz i aktywista 

11:15-12:00
Debata: Zatrzymać dezinformację. Jak informować i edukować w czasie wojny i kryzysu?

Uczestnicy:
Katarzyna Kaczorowska – dziennikarka i pisarka (Tygodnik POLITYKA)
dr hab. Bartosz Bolechów- politolog (Zakład Badań na Konfliktami i Przemocą Polityczną Uniwersytetu Wrocławskiego)
Wojciech Chrzan – Head of Insights w Brand24, analityk z wieloletnim doświadczeniem w Digitalu, stojący za częścią analityczną zglostrolla.pl
dr hab. Jędrzej Morawiecki – reporter i publicysta (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego)


12:00-12:30 Przerwa

12:30-13:15
Debata: Od kryzysu do normalności. Od uciekiniera wojennego do sąsiada.
Uczestnicy:
Olga Chrebor – pełnomocniczka prezydenta ds. UainWro (Kalejdoskop Kultur)
Dorota Whitten – mediatorka i socjolożka (Fundacja Dom Pokoju)
Khrysytna Moldavchuk z Fundacji Ukraina
Piotr Kaszuwara – dziennikarz, zaangażowany w pomoc humanitarną w Ukrainie (połączy się online z Donbasu)

13:15-15:15 Warsztaty

Opinie i spostrzeżenia z obu dyskusji posłużą jako inspiracje i punkt odniesienia do warsztatowej pracy w grupach na rekomendacjami na temat:

  1. Jak nie ulec dezinformacji i rzetelnie informować o kryzysie i wojnie, unikając stereotypów i uprzedzeń.
  2. Gdy uchodźca staje się naszym sąsiadem. Jak wyjść z kryzysu uchodźczego i budować relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu?  Rekomendacje dla urzędników, lokalnych społeczności i mediów.

To spotkanie zrodziło się z potrzeby reagowania na sytuację o dalekosiężnych konsekwencjach: trwa wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys uchodźczy. Reperkusje wydarzeń dotkną wielu obszarów  życia społecznego, wpłyną na działania instytucji i naszą codzienną aktywność.

Potrzebujemy namysłu, jak zaradzić negatywnym zjawiskom dezintegrującym społeczeństwo. Dlatego spotykamy się w tak szczególnym gronie – ludzi mediów, ekspertów, influencerów, społeczników i aktywistów z całego Dolnego Śląska i Opola. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak możemy przeciwdziałać dezinformacji, tabloidyzacji, mowie nienawiści. A także antycypując napięcia związane z kryzysem uchodźczym – poszukać sposobów minimalizacji procesów i zjawisk antagonizujących różne grupy społeczne.

Skupimy się na języku i przekazie. Ważny jest dla nas walor edukacyjny wypływający z naszego spotkania. Na bazie jednostkowych doświadczeń i przemyśleń, opracujemy i zbierzemy rekomendacje, które posłużą innym społecznikom, mediom i obywatelom.

15:15-15:25 przerwa

15:25-16:00 Podsumowanie
Zebranie rekomendacji z obydwu grup.

Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko ludzi mediów, ale osoby aktywne w social mediach i zacięciu społecznikowskim, działające w organizacjach zajmujących się kryzysem uchodźczym i pomocą uciekinierom z Ukrainy. Zapraszamy także tych, którzy interesują się problematyką mediacji konfliktów i działaniem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

Zapisz się: https://forms.gle/xU7NraEtGF9ZzWVN7

Kontakt:
m.zabokrzycka@dompokoju.org
tel. 731 733 614
www.dompokoju.org