Od jesieni 2021 mamy przyjemność współpracować przy projekcie Room2Roma, „Razem przeciwko dyskryminacji” z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji. 

Jego celem jest poprawa społecznego postrzegania Romów jako sąsiadów.

To, co go wyróżnia to właśnie połączone siły organizacji z krajów Czwórki Wyszehradzkiej. 

Dyskryminacja i stereotypizacja Romów i Romni prowadzi do wykluczania ich z życia społeczności lokalnych, co ponownie prowadzi do dyskryminacji. Projekt Room2Roma próbuje przezwyciężyć to błędne koło. 

Zmiana percepcji społecznej jest tak samo ważna jak samo mieszkanie.

 

Dzięki współpracy partnerów powstaną 4 kampanie prezentujące historię Romów, którzy funkcjonują jako część większych społeczności sąsiedzkich w swoich miastach. Kampanie skierowane są bardzo szeroko – do samych Romów, ogółu społeczeństwa, władz publicznych, a także osób zajmujących się najmem mieszkań.  

Zdjęcie ilustrujące tekst jest autorstwa Marcina Biodrowskiego, wykorzystane będzie w ramach kampanii społecznej.