Zapraszamy do udziału w dyskusji inaugurującej projekt “Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy”

Rzeczywistość stawia przed nami rozmaite wyzwania, z których troska o pole dla dialogu i wzajemnego zaufania w czasach tak spolaryzowanych postaw i narracji, wydaje się celem szczególnym. Oto kontekst naszego projektu. Chcemy w nim wspierać proces nabywania takich umiejętności, które przełamują w nas uprzedzenia i stereotypy, są odpowiedzią na mowę nienawiści. Dedykując cykl spotkań i warsztatów osobom o różnych światopoglądach, a także tym związanym z lokalnymi mediami, zapraszamy na inaugurującą projekt dyskusję “Ile jest w Polsce przestrzeni dla dialogu?”

DATA: 3.02.2022 o godzinie 18:00 – Streaming online

Stawiając pytanie o społeczną diagnozę, chcemy nakłonić do refleksji i wyobrażenie sobie rzeczywistości nie naznaczonej tak bardzo jak obecnie politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Czy w ogóle jest to realna metamorfoza? Pod jakimi warunkami i na kim spoczywa odpowiedzialność za dokonanie tej zmiany? Kto w ogóle jest do niej zdolny? I jaką rolę odgrywa w tym procesie państwo i jego instytucje?

Do udziału w dyskusji, którą będzie moderował wrocławski dziennikarz Andrzej Jóźwik,  zaprosiliśmy: Piotra Trudnowskiego, prezesa Klubu Jagiellońskiego, Andrzeja Stefańskiego z  biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Maję Zabokrzycką, prezeskę Fundacji Dom Pokoju.