Zapraszamy do wspólnej podróży w ramach “Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy”

3.02.2022 – Inauguracja: debata “Ile jest w Polsce przestrzeni dla dialogu?” (Infopunkt Nadodrze, g. 18:00 + streaming online) 

24.02.2022 – Otwarte spotkanie dialogowe w Opolu 

3.03.2022 – Otwarte spotkanie dialogowe we Wrocławiu 

III.2022 – Otwarte spotkania dialogowe w Jeleniej Górze i Zgorzelcu

IV.2022 – seminarium dla dziennikarek i dziennikarzy „Jak kształtować przekaz medialny budujący szacunek do różnorodności społecznej?” 

V.2022 – VII.2023 – cykliczne spotkania dialogowe w 4 miastach i warsztaty dla uczestników i uczestniczek między nimi

IV-VI.2022 i I-III.2023 – warsztaty dla dziennikarek i dziennikarzy

VI-IX.2023 – realizacja 4 podcastów – debat, w których uczestniczyć będą osoby o odmiennych poglądach w każdym z miast

IX.2023 – wydarzenia podsumowujące spotkania dialogowe w każdym z miast

XI.2023 – seminarium upowszechniające model budowania dialogu, który powstanie w ramach projektu

Jesteś z Jeleniej Góry, Opola, Wrocławia lub Zgorzelca? Chcesz wziąć udział w rozmowach ponad podziałami? Napisz na adres: m.zabokrzycka@dompokoju.org z tytułem „Spotkajmy się – [miasto]”