Czy warto rozmawiać? Zapraszamy do obejrzenia ważnej i trudnej rozmowy o rozmowie. Prezentujemy zapis wideo debaty z udziałem Bogdana Białka, Bartłomieja Ciążyńskiego, Zuzanny Radzik, Joanny Wajdy; (moderacja Andrzej Jóźwik). Tematem rozmowy było wybaczanie i pojednanie jako najtrudniejsza część konfliktu. Osoby debatujące podjęły także próbę odpowiedzi na pytanie tytułowe: „czy warto rozmawiać”, odnosząc się do bieżącej sytuacji społecznej w Polsce.

Debata została zarejestrowana 24.09.2021 podczas seminarium Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu we Wrocławiu.
Joanna Wajda – prawniczka, mediatorka, trenerka w projektach związanych z innowacjami edukacyjnymi oraz działaniami prawnymi, w tym z zakresu sprawiedliwości naprawczej. Współpracowała z wieloma instytucjami rządowymi (w szczególności Ministerstwem Polityki Społecznej, Min., RPO), samorządowym (Gmina Wrocław, MOPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły). Wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju. Należy do Wrocławskiej Rady Sprawiedliwości Naprawczej.
Zuzanna Radzik – teolożka zaangażowana w katolicki ruch feministyczny i dialog z Żydami. Wydała książki „Kościół kobiet” i „Emancypantki”. Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską. Na stałe współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym.
Bartłomiej Ciążyński – radca prawny i samorządowiec. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ciążyński Dudziński spółka partnerska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, społeczny Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii, współprzewodniczący Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, sekretarz Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.
Bogdan Białek – psycholog, dziennikarz, redaktor, prezes kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, twórca i redaktor pierwszego polskiego pisma psychologicznego „Charaktery”. Przez wiele lat współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wielokrotnie nagradzany za inicjatywy związane z dialogiem międzyreligijnym, bohater filmu dokumentalnego „Przy Planty 7/9” (“Bogdan’s Journey”)