Maja Zabokrzycka, prezeska Fundacji Dom Pokoju rozmawiała z Christiane Seehausen z Nansen Center for Peace and Dialogue. Jest to organizacja, która w latach 90. prowadziła działalność na Bałkanach, pracując ze zwaśnionymi stronami, między innymi w konflikcie między Serbami a Albańczykami o Kosowo. Nansen Center istnieje od 30 lat i szkoli facylitatorów w Afganistanie, Kolumbii, Kenii, Ukrainie i Iranie

Słuchaj też: SpotifyiTunesGoogle Podcast

01:53 Christiane Seehausen i źródła oraz granice dialogu
07:12 Jak wygląda powrót do porozumienia po wyeskalowanych konfliktach?
18:30 Przestrzeń do spotkania i dialogu oraz trudna sztuka bezstronności
24:08 Jak zachęcić do dialogu osoby, które nie są zainteresowane prowadzeniem dialogu?
28:52 Z kim warto rozmawiać na temat rozwiązywania konfliktu oraz udzielanie głosu innym
31:09 Jak można prowadzić dialog w przypadku walki o respektowanie praw człowieka
34:05 Czy są społeczeństwa bardziej lub mniej skłonne do dialogu?
37:05 Jak może być definiowana przemoc w procesie dialogu?
42:41 Jak przekonać do działania wszystkie strony dialogu?
46:16 Jak powinny działać grupy, których prawa człowieka nie są szanowane?
51:16 W jaki sposób mała część społeczeństwa może wpłynąć na większe procesy?

 

Dialog w czasie „wojny”

Rozmowa z Christine Seehausen z Mają Zabokrzycką o tym jak wygląda dialog w trudnych sytuacjach.

“dialog nie jest czymś utartym, czymś co tworzy od razu przyjaźń, potrzebujemy dużo czasu i dużo cierpliwości jeżeli faktycznie chcemy zaobserwować jakąkolwiek zmianę”

Z kim rozmawiamy?

Christine Seehausen – Starsza doradczyni Nansen Center for Peace and Dialogue
Christiane jest zawodową pielęgniarką z wykształceniem w zakresie rozumienia wielokulturowości, przywództwa organizacyjnego, pedagogiki, coachingu i rozwoju. Przez kilka lat pracowała w Nikaragui, a następnie jako dyrektor miejskiego ośrodka integracji uchodźców w Norwegii. Brała udział w narodowym zespole opracowującym program wdrożeniowy dla uchodźców w Norwegii, po czym wdrażała go osobiście w gminie Lillehammer. We współpracy z instytutem badawczym Eastern Norway i Inland Norway University for Applied Sciences opracowała i wdrożyła program edukacyjny w zakresie kompetencji kulturowych, a następnie pracowała jako jego trenerka. Christiane opracowała i wdraża szkolenia z dialogu w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także ułatwia prowadzenie zróżnicowanego kontekstowo dialogu w Norwegii.

O czym rozmawiamy?

“Czasami będąc w konflikcie jesteśmy zamknięci w jakimś stanowisku, w jakiejś pozycji
i wyrażenie naszych potrzeb pozwala nam się otworzyć trochę na drugą stronę, na dialog.”

O tym jak wygląda dialog podczas silnie wyskalowanych konfliktów oraz w jakich sytuacjach dialog nie może zaistnieć. Dyskutujemy o tym co trzeba zrobić, aby skłócone strony chciały zacząć ze sobą rozmawiać i jak zbudować odpowiednią przestrzeń do dialogu. Christine opowiada o tym jak wygląda praca facylitatora na terenach trudnych takich jak Afganistan czy Irak i o pracy Nansen Center for Peace and Dialogue, wyjaśnia w jaki sposób działają, z kim i gdzie pracują. Rozmawiamy o tym jak dialog może wpływać na społeczeństwo oraz jak ważne jest słuchanie innych, jak wielką moc sprawczą daje możliwość wysłuchania. Odpowiadamy na pytania czy da się być neutralnym podczas konfliktu i co oznacza pojęcie bezstronności i wyjaśniamy czy 5% osób jest w stanie dokonać zmiany.

 

Maja Zabokrzycka                  Maja Zabokrzycka, prezeska Fundacji, z wykształcenia dziennikarka i specjalistka ds. PR. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych – od 2010 roku, przez 9 lat, prowadziła Infopunkt Nadodrze, w który między innymi budowała sieć Artystyczne Nadodrze, a także zaangażowana była tworzenie programu rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza.