27 października 2016 roku Fundacja Dom Pokoju wraz z Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Tematem przewodnim konferencji będzie zjawisko cyberprzemocy, dyskryminacji oraz mowy nienawiści wśród młodych ludzi.

Filmik z konferencji, zrealizowany przez Komisję Europejską, dostępny jest już w Interncie!

Są to zagadnienia, które stanowią nie tylko współczesne wyzwania dla edukacji, ale i znaczący problem społeczny. Razem z praktykami, naukowcami i ekspertami będziemy chcieli przyjrzeć się tym zjawiskom, pokazać stojące za nimi mechanizmy, ale również zaprezentować skuteczne metody profilaktyki. Stąd oprócz wykładów proponujemy bogaty zestaw warsztatów, a zaproponowana forma uczestnictwa pozwala zaangażować w konferencje zarówno pedagogów, jak i młodzież. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poniżej postaramy się pokrótce opisać sposób, w jaki chcemy przeprowadzić konferencję „Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji  w świecie społecznym”. Szczegółowe informacje i harmonogram znajdą Państwo na naszej stronie Internetowej, gdzie opisujemy wszystkie wydarzenia organizowane przez Fundację Dom Pokoju w ramach Jesieni Dialogu.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Z uwagi, iż centrum naszego zainteresowania stanowi młody człowiek do udziału w konferencji zaprosiliśmy nie tylko przedstawicieli grona pedagogicznego Państwa placówki/szkoły, ale również uczniów. Jesteśmy przekonani, że chcąc skutecznie przeciwdziałać cyberprzemocy, dyskryminacji oraz mowie nienawiści zdanie młodych osób musi zostać uwzględnione w naszym dyskursie.

Stąd prosimy o wyłonienie 2 tandemów składających się z:

  • 1 przedstawiciela grona pedagogicznego
  • 1 ucznia (łącznie 4 osoby).

Placówki/Szkoły zainteresowane udziałem w konferencji proszone były o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a informacje o  zakwalifikowaniu przesłane były bezpośrendio do zainteresowanych. Liczba miejsc  była ograniczona do 40 placówek/szkół, by warsztaty mogły być efektywne i udane. Udział w konferencji jest bezpłatny (obejmuje: udział w zajęciach, lunch, przerwy kawowe, materiały konferencyjne). Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Wykład Inauguracyjny poprowadzi prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Pyżalski jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. To autor licznych publikacji naukowych, koordynator ok. 60 projektów badawczych (zarówno polskich jak i międzynarodowych), a także trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. W zakresie zainteresowań profesora Jacka Pyżalskiego leżą zagadnienia takie jak: agresja elektroniczna, nowe media, komunikacja w szkole, promocja zdrowia oraz cyberprzemoc wśród młodzieży. I to właśnie temu ostatniemu tematowi poświęcony zostanie inauguracyjny wykład konferencji.

WARSZTATY

W ramach konferencji odbędzie się 8 paneli warsztatowych, dotyczących zagadnień agresji w przestrzeni internetu.

  • Cyberprzemoc — rozpoznawanie i reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści w sieci

Uczestnicy warsztatu zwiększą wiedzę na temat tego czym jest cyberprzemoc, przećwiczą rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje przemocowe w internecie. Warsztat poprowadzi Katarzyna Dułak z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

  • Mowa nienawiści w Internecie – dostrzegam, analizuję i przeciwdziałam

Celem tego warsztatu będzie analiza przejawów mowy nienawiści w Internecie za pomocą narzędzi do badania strategii komunikacyjnych, wypracowanych w międzynarodowym projekcie “Radar – Regulating AntiDiscrimantion and AntiRacism”. Dodatkowym celem będzie zidentyfikowanie skutecznych metod przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Warsztat poprowadzi Barbara Górka z Fundacji Imago.

  • Żywa Biblioteka

Uczestnicy projektu wezmą udział w otwartej dla wszystkich Żywej Bibliotece, gdzie Żywe Książki – reprezentanci grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy. Żywa Biblioteka jest metodą podważającą uprzedzenia, które wszyscy mamy. To przestrzeń, w której każdy może zweryfikować swoje stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych. Koordynatorem warsztatu będzie Kamila Prociów ze Stowarzyszenia Diversja.

  • Przejawy dyskryminacji i możliwości jej przeciwdziałania

Warsztat ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z problemem dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk obserwowanych w szkołach. Uczestnicy omówią kluczowe pojęcia stosowane w badaniach społecznych dotyczących tej tematyki, przykłady wpływu dyskryminacji na osoby jej doświadczające, a także koncepcje wskazujące na możliwe przyczyny rozpowszechniania się uprzedzeń i funkcjonowania mechanizmów dyskryminacyjnych. Warsztat poprowadzi dr Marcin Starnawski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  • Jakie są konsekwencje przemocy, czyli o tym czego doświadcza agresor, ofiara i świadek

W trakcie warsztatu prowadzonego przez Jacka Rucińskiego z Centrum Wsparcia Rodziny Consilia, uczestnicy przyjrzą się długofalowym skutkom bycia ofiarą, sprawcą i obserwatorem. Zastanowią się także jakie mogą być przyczyny wchodzenia w rolę sprawcy, ofiary i świadka.

  • Internet- przestrzeń pełna dylematów

W czasie warsztatu Uczestnicy będą mogli w praktyce zmierzyć się z próbą własnej reakcji na przypadek przemocy w sieci. Warsztat będzie miał formę grupowego dylematu moralnego (Trening Wnioskowania Moralnego jest jednym z komponentów Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART.), dzięki któremu Uczestnicy przetestują swój sposób postrzegania konkretnych, realnych sytuacji cyberprzemocy. Wszyscy będą mogli skonfrontować swój sposób postrzegania sytuacji przemocowej ze sposobami pozostałych Uczestników z różnych grup wiekowych, odkrywając być może nowe odpowiedzi na pytanie „Dlaczego w sieci zachowujemy się tak, jak się zachowujemy”. Warsztat poprowadzą Cecylia Bieganowska z ToDo Concept oraz Grażyna Kącka ze Stowarzyszenia Lecznica Dusz.

  • Jak przeżyć w cyfrowej dżungli?

Podczas warsztatu jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są najskuteczniejsze, naukowo i praktycznie potwierdzone, sposoby na walkę z wirtualną agresją oraz jak jej zapobiegać. Poruszone zostaną także takie wątki, jak generowanie „wirtualnej empatii” oraz, w jaki sposób można najlepiej wykorzystywać nowe technologie, aby prowadziły do rozwoju osobistego oraz pomocy innym. Zaprezentowana problematyka będzie w pełni oparta o rzetelne badania empirycznej „psychologii internetu”. Warsztat poprowadzi Jakub Kuś ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  • Giełda narzędzi i dobrych praktyk

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy rówieśniczej, dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Prezentowane będą modele wypracowane przez młodzież oraz sprawdzone w pracy edukacyjnej. Prowadzącymi są Liceum Ogólnokształcące w Górze, II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacja Dom Pokoju.

FACYLITACJA

Podczas konferencji obecna będzie współpracująca z nami Dorota Kostkowska, specjalistka facylitacji graficznej i webinariów, która odpowiedzialna będzie za odpowiednie zobrazowanie przestawianej treści. Po konferencji z pewnością podzielimy się z Państwem powstałymi schematami i rysunkami. Również wydana przez nas publikacja będzie dostępna do pobrania w Internecie, a na bieżąco konferencję będzie można śledzić również poprzez stronę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

       

PUBLIKACJA

Na potrzeby konferencji wydaliśmy publikację, która zawiera nie tylko szczegółowy harmonogram i opis warsztatów, ale również artykuły naszych gości dotyczące tematu cyberprzemocy oraz dane statystyczne i kluczowe pojęcia dla tego zagadnienia. Publikację otwierają teksty wstępne organizatorów, którzy podkreślają istotę problemu

redakcja tekstu: Michał Mazur, Agata Janus


Koordynatorem konferencji jest Joanna Wajda trenerka Edukacji Pokoju i doradczyni obywatelska, w latach 2001-2015 prezes oraz doradca prawny w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99; autorka broszur i poradników prawnych; członek Rady ds. Partycypacji działającej przy Prezydencie Wrocławia czy Dolnośląskiej Rady Młodzieży; współtwórczyni wrocławskiego programu poradnictwa prawnego, który w 2015 roku otrzymał nagrodę główną Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, realizowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w kategorii: Najlepszy model współpracy samorządu i organizacji poradniczych; w 2014 roku, za wkład w rozwój polityki młodzieżowej, otrzymała srebrny medal Zasłużonej dla Dolnego Śląska;