Monika Smolińska i Małgorzata Kiwior to nauczycielki z wrocławskiej szkoły Szalom Alechjem we Wrocławiu, które w połowie ubiegłego roku rozpoczęły współpracę z Fundacją Dom Pokoju i siecią nauczycieli zgromadzonych w ramach projektu 100 lat dla pokoju w Europie. By podsumować podejmowane w szkole działania przygotowały prezentację, którą przytaczamy poniżej – zachęcamy do lektury i inspirowania się pomysłami pedagogów z Szalom Alejchem!

Wstęp

Ze względu na profil szkoły większość działań związana była z tymi elementami historii Polski i świata, których częścią byli Żydzi. Oprócz działań, które miały wpływ jedynie na naszą grupę (lekcje, warsztaty, wystawy), podejmowaliśmy też aktywności, poprzez które oddziaływaliśmy na innych. Gościliśmy dorosłych bardziej znanych jak Abraham Ascher czy Mira Żelechower-Aleksiun oraz mniej znanych jak uczestnicy Forum Unna z Niemiec. Naszymi gośćmi były też dzieci: z przedszkola „Puchatkowa Załoga” i ze szkół podstawowych w Piekarach Śląskich, Tyńcu Małym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu. Podczas tych spotkań staraliśmy się podejmować wspólne aktywności, między innymi: tańczyliśmy, tworzyliśmy, składaliśmy żonkile, budowaliśmy makietę żydowskiego Bresloj. Poprzez te działania nawiązywaliśmy bliższe relacje, uczyliśmy się od siebie wzajemnie, rozbudzaliśmy ciekawość, przełamywaliśmy stereotypy i budowaliśmy poczucie bezpieczeństwa oraz wspólnoty. Efektem działań w ramach projektu „100 lat dla pokoju w Europie” jest również „zasianie ziarenka” ciekawości, chęć wspólnego poszukania odpowiedzi, umiejętność i chęć zadawania pytań tym, którzy chcą dzielić się historią- babcie, dziadkowie, rodzice, ciocie i wujkowie. Okazało się, że nie tylko najbliżsi chętnie sięgają pamięcią do dawnych czasów. Nasi goście niejednokrotnie nam to udowodnili.

Pamięć

16.04.2015 r. – Spotkanie z Martinem Pollackiem – uczniowie mogli dokonywać refleksji nad rozumieniem mechanizmów, w jakie wikła nas historia. Spotkanie prowadziła prezes Fundacji HA Pani Agata Ganiebna. Martin Pollack, będąc potomkiem austriackiej nazistowskiej rodziny, odciął się od spuścizny przodków i opowiadał nam, jak na złość własnej babci został studentem polonistyki, wolontariuszem w Izraelu, jak oparł się propozycjom współpracy ze strony aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przestrzegał, abyśmy pamiętali, że Hitler nie był samotnikiem – miał tysiące podobnie myślących współobywateli, którzy zdobyli władzę. Spotkaliśmy się z wybitnym austriackim tłumaczem, eseistą i publicystą. Ponieważ Pan Pollack jest zapalonym ogrodnikiem zaprosiliśmy go do wspólnego sadzenia naszego zielniko-kwiteniko-warzywniaka. Potem rozmawialiśmy o trudnej przeszłości, że każdy z nas decyduje, czy wybierze dobro, czy zło. Przekonywał, że wciąż musimy aktywnie, publicznie przeciwstawiać się ludziom, którzy nie szanują innych i nienawidzą…

Maj 2015 r, Pamięć miasta… „Moje miasto, moja historia”, Warsztaty terenowe dla klas IV i VI prowadzi Pan Szymon Białonoga – nasz historyk i zapalony turysta Autorzy programu: Juliet Golden, (USA, urban studies, dziennikarstwo), Agata Ganiebna Rodzina Schottlander – przedwojenni Żydzi we Wrocławiu i ich dziedzictwo Park Południowy powstał jako odpowiedź na postępujący proces urbanistyczny Wrocławia oraz umożliwienie wypoczynku wciąż powiększającej się populacji miasta. Głównym fundatorem tego wrocławskiego obszaru zieleni był Julius Schottländer. Julius Schottländer (ur. 22.03.1835 w Ziębicach, zm. 01.01.1911 we Wrocławiu) – filantrop pochodzenia żydowskiego, wybitna postać miasta Wrocław, przed wojną patron dzisiejszej ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Miał syna imieniem Paul (1870 – 1938), doktor filozofii, honorowy senator Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Wrocławskiego Związku Uniwersyteckiego. Na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Ślężnej we Wrocławiu, znajduje się grobowiec rodziny Schottländer, w którym również pochowany został Julius.

03-11.06.2015, Wystawa o Annie Frank gościła w naszej szkole, Spotkania warsztatowe poprowadził Pan Sergiusz Kulczewicz współpracujący z Domem Anny Frank w Amsterdamie i Domem Pokoju we Wrocławiu. Bardzo mądre warsztaty z wielką wrażliwością wprowadzające dzieci w wiedzę o Holokauście. Przygotowana została także wystawa, po której starsi szalomowicze oprowadzali najmłodszych. Do jej obejrzenia zaprosiliśmy też kolegów z sąsiadującego z nami Gimnazjum nr 23. Tym razem piątoklasiści mogli się sprawdzić jako kustosze dla starszych zwiedzających. Poradzili sobie fantastycznie. Dodatkowo, z wystawy chętnie korzystali rodzice, oprowadzani przez swoje dumne pociechy.

12.10.2015 r. – Abraham Ascher naszym gościem, Spotkanie z amerykańskim historykiem Abrahamem Ascherem, autorem książki Oblężona społeczność. Wrocławscy Żydzi w czasach nazizmu. Ascher nie tylko jest historykiem, lecz również świadkiem historii, ponieważ urodził się we Wrocławiu w 1928 r. jako potomek galicyjskich Żydów. Udało mu się opuścić Wrocław wraz z rodziną w 1938 r.

„Perecjada”-Konkurs plastyczny i Warsztaty Jidysz-Synagoga Pod Białym Bocianem Wspólnie czytaliśmy bajki i opowiadania Pereca. Postanowiliśmy wziąć udział w konkursie i stworzyliśmy wspólnymi siłami makietę. Uczniowie Szalom Alejchem za pracę zbiorową (makieta) zdobyli nagrodę specjalną w konkursie plastycznym „Ulica Pereca- nowe spojrzenie”. 13 grudnia 2015 r. w Synagodze pod Białym Bocianem uczestniczyli w warsztatach Jidysz prowadzonych przez panią Annę Rozenfeld oraz panią Dorotę Liliental (prawnuczkę Reginy Lilientalowej). Wtedy też odbierają nagrodę wygraną w konkursie.

18.04.2016 r. – współtworzymy mural Marka Edelmana, W ramach obchodów 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft zaprosiło Dariusza Paczkowskiego do stworzenia muralu Marka Edelmana we Wrocławiu. Szalomowicze mieli ogromną radość być obecnymi przy początkach powstawania muralu. Zostawili także swoje ślady… Duma, że Wrocław ma ten mural!

09.11.2015 r. – Marsz Wzajemnego Szacunku, 9 listopada wzięliśmy udział w marszu, by upamiętnić 77. rocznicę nocy kryształowej. Nie jest to nasz pierwszy udział, jednak za każdym razem przeżywamy to równie silnie.

12.04.2016 r. – Gościliśmy w szkole uczestników Forum Unna. Opowiadaliśmy o naszej szkole, śpiewaliśmy hebrajskie piosenki i wspólnie przygotowaliśmy mnóstwo papierowych żonkili, wręczanych na ulicach Wrocławia w dniu 19 kwietnia (ogólnopolski projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Łączy nas pamięć”, organizowany dla uczczenia pamięci Powstania w Getcie Warszawskim). Co roku Forum Unna (Forum für Politik, Wirtschaft und internationale Begegnungen e.V., www.forum-unna.de) organizuje wizyty grup dorosłych Niemców, często już emerytowanych, różnych profesji. Przyjeżdżają do kilku miast w Polsce (Wrocław, Kraków, Gdańsk) celem poznawania historii i kultury regionu. Ilekroć spotykają się z młodzieżą naszej szkoły, włączani są w projekt „Pamięć – Teraźniejszość – Przyszłość”. Przedwojenni mieszkańcy Dolnego Śląska (Breslauerzy) we wspólnych działaniach z naszymi uczniami dzielą się swoimi historiami życia.

15.04.2015 r. – Rozmawialiśmy też o przeszłości i teraźniejszości żydowsko-niemiecko-polskiej. Opowiedzieliśmy gościom o naszej szkole, historii, projektach. Podzieleni na trzy niemiecko-szalomowe grupy konstuowaliśmy i dekonstuowaliśmy budowle. Pouczające doświadczenie. Dzieciom wracajacym na lekcje nasi goście zaśpiewali „Szalom Alejchem”. Piękne spotkanie.

Historie opowiedziane

W ramach uczenia się rozumienia przeszłości swoich rodziców, dziadków i pradziadków, młodzież naszej szkoły zaprasza do szkoły osoby najbliższe, które opowiadają o zagmatwanych losach czasów wojny i ich skutkach, co często jest najlepszym sposobem pobudzania do refleksji nad niejednoznacznością ludzkich wyborów.

Warsztaty „Moje miasto, moja historia” 11.05.2016, 16.05.2016, 01.06.2016r. (A. Zembrzuska, R. Ligus, M. Maciejewska) Zaproszenie do dzielenie się historiami swojego życia osoby, które trafiły do Wrocławia zaraz po wojnie – SIMCHA 27.05.2016. Wywiady z dziadkami przeprowadzone przez Biankę Miś, Wiktorię Żurek (pod kierunkiem R. Ligus, A. Zembrzuska). Współpraca w ramach projektu „Pamięć – Moje miasto, moja historia” – Agnieszka Zembrzuska, Dolnośląska Szkoła Wyższa

04.03.2016 r. – mieliśmy niesamowitą okazję usłyszeć opowieść Mikołaja z klasy czwartej oraz jego taty o pradziadkach, Eugenii i Wacławie Małasiewiczach, przedstawionych do „Medalu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”. Po wcześniejszych zajęciach wiedzieliśmy, kim są „Sprawiedliwi”. Jednak słuchanie prawdziwej historii, oglądanie autentycznych dokumentów i medali zrobiło na nas ogromne wrażenie.

Odkrywanie Starsze klasy poznawały zagadnienia związane z pokojem i jego brakiem, na różnych przedmiotach. Podczas zajęć z języka polskiego uczniowie analizowali różne teksty literackie. Ważne były też spotkania autorskie – mieliśmy okazję rozmawiać o „Projekcie Breslau” z Magdaleną Zarębską. Byliśmy pod wzajemnym wrażeniem. Zapiski z dziennika: * „Wyspa na ulicy Ptasiej” Uri Orlev * Irena Sendlerowa – na czym polega bohaterstwo? * I.L.Perec „Sąd Salomona” – wyciągamy wnioski z przesłanek zawartych w tekście * W walce o wolność (P. Beręsewicz „Tajemnica człowieka z blizną”) * Czy wojna jest dziewczyn? * ”Dziecko Noego” Eric-Emmanuel Schmitt

Lekcje z historii i społeczeństwa, historii żydowskiej i kultury żydowskiej obfitowały w rozmowy, wycieczki, filmy oraz prace plastyczne. Uczniowie tworzyli mapy myśli dotyczące wojny i pokoju. Brali udział w lekcjach muzealnych i warsztatach on-line prowadzonych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ukoronowaniem tych lekcji była czterodniowa wycieczka do Warszawy, gdzie w żywym mieście poszukiwali śladów przeszłości. Zapiski z dziennika: * Milhama. Stosunki polsko-żydowskie podczas okupacji niemieckiej. * Holokaust w okupowanej Europie. * Żydzi w przedwojennym Wrocławiu. * Wzrost antysemityzmu w Europie w latach 20 i 30 XX wieku. * Żydzi podczas II wojny światowej. Stworzenie mapy myśli czym jest wojna, getto itd. Wytłumaczenie pojęć obozowych (Umschlagplatz, Birkenau, transporty, obozy koncentracyjne). Zapoznanie z historią Szymona Baumana na podstawie książki „Wszystkie moje mamy”. Wprowadzenie do przedstawienia postaci Sprawiediliwych Wśród Narodów Świata. * Stworzenie mapy myśli – pokój * Warsztaty o Powstaniu w Getcie Warszawskim w porozumieniu z Muzeum Żydów Polskich – Polin *Spotkanie z Abrahamem Ascherem. Życie w żydowskim Breslau lat trzydziestych, wojna z perspektywy dziecka. *Przeszłość Kereta

Lekcja historii Dolnego Śląska w terenie Uczniowie starszych klas wybrali się na wycieczkę do Twierdzy Kłodzko, aby bliżej przyjrzeć się historii Dolnego Śląska. Nie tylko mieli możliwość wysłuchać jak przebiegały zdarzenia w tym rejonie, ale również zobaczyć i dotknąć mury twierdzy, o której słyszeli wiele ciekawostek.

Na lekcjach matematyki dzieci poznawały sylwetki wrocławskich noblistów. Podczas zajęć komputerowych poszukiwały w Internecie informacji dotyczących wybranej przez siebie instytucji działającej na rzecz pokoju. Przy okazji korzystały z katalogów bibliotecznych, oceniały rzetelność źródeł i uczyły się krytycznego analizowania znalezionych danych. Przypomniały sobie informacje o prawie autorskim oraz spróbowały stworzyć opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego. Dzięki dużej ilości otrzymanych ulotek mogliśmy pracować z nimi na różne sposoby. Uczniowie je rozcinali, analizowali i tworzyli własne klasyfikacje.

25-28.04.2016 r. – Docieramy do celu Projekt „100 lat dla pokoju w Europie” , który zaczęliśmy wcielać w życie, rozbudził ciekawość i chęć poznawania historii naszych szalomowiczów do czerwoności. Dlatego 25 kwietnia wraz ze starszymi klasami wyjechaliśmy do Warszawy.

Państwowe Muzeum Etnograficzne – może być pysznie! Uczniowie mogli zasmakować historii w czasie Warsztatów „Pierogi świata łączcie się”. Przygotowaliśmy hamantasze na Purim. Obserwowaliśmy mistrzynię, uczyliśmy się nowych nazw pierogów oraz sposobów ich sklejania, podgrzewania i… jedzenia, niektóre wymagają specjalnej techniki. Każdy z nas przygotował przynajmniej sześć pierogów. Tak dobrze skleiliśmy pierogi, że rozpadł się tylko jeden. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Etnograficzne, Centrum Nauki Kopernik, Syrenka, Łazienki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski to tylko niektóre punkty wycieczki.

19.04.2016 r. „Sztuka pokoju. Izrael w oczach dzieci” Maureen Kushner wraz z dziećmi, pochodzącymi z różnych krajów, pracowała nad projektem od 1994 do 2011 roku, którego efektem jest wystawa „Sztuka pokoju. Izrael w oczach dzieci”. Dzieci tworzyły murale i obrazy mówiące o wojnie i pokoju. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć na tej wystawie, więc 19.04.2016 r. wybraliśmy się do Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem.

09.05.2016 r. – Dzień Europy Udaliśmy się do Parku Staromiejskiego, aby świętować Dzień Europy! Przywitaliśmy się z Syriuszem – maskotką Dnia Europy. Odwiedziliśmy stoiska konsulatów Norwegii, Niemiec, Francji, Bułgarii. Przeprowadziliśmy kilka eksperymentów na stoisku wrocławskiego Humanitarium.

Współpraca Szkolny plan lekcji został ustalony tak, że klasy 2 i 3 miały łączoną lekcję edukacji wczesnoszkolnej. Okazało się to być wspaniałą okazją do realizowania zajęć związanych z projektem „100 lat dla pokoju w Europie”. Spotkania te miały podwójne znaczenie, gdyż wspólna praca dla tych grup była wyjątkowo trudna. Dodatkowo zajęcia odbywały się regularnie i pozwalały głębiej i bez pośpiechu poznawać wybrane zagadnienia. Pozwoliły też dopasować niektóre tematy do młodszych uczniów oraz postawić dodatkowe zadania przed starszymi.

Tworzyliśmy „słoneczka” i mapy myśli dotyczące Europy, pokoju. Rozmawialiśmy też o szkole – bezpiecznej, otwartej, uczącej się. Uczniowie pracowali w grupach. Uczyli się wyrażać swoje opinie i dyskutować, nie obrażając swoich rozmówców. Podobała im się możliwość oceniania zajęć. Podczas zajęć z klasami młodszymi i starszymi wykorzystywane były również materiały z publikacji „Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi”.

Łączymy pokolenia

21.01.2016 r. – Dzień Babci i Dziadka Rabi Choni był świadkiem sadzenia drzew przez dziadków i zbierania z nich owoców przez wnuczków po 70 latach:) Pielęgnujemy międzypokoleniową więź także w Szalom Alejchem. Zawsze bardzo serdecznie witamy nasze Babcie i Dziadków w szkole. Są źródłem cudownych opowieści, którymi chętnie się z nami dzielą. Słuchamy o dzieciństwie, ulubionych zabawkach i zabawach. Wspólnie się bawimy i spędzamyczas.

https://www.youtube.com/watch?v=hRfV7XrGfBo opowieść o Rabim Choni 03.06.2016 r. Spotkaliśmy się z Janem Cervinką – Dziadkiem Szymona z trzeciej klasy. Ten znany czeski himalaista przywiózł do naszej szkoły mnóstwo sprzętu i pamiątek. Opowiedział nam o przygotowaniach do wyprawy, o trudnościach i o zwycięstwach. Pokazał nam też różnice między wyprawami dawnymi, a obecnymi. Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania. Zobaczyliśmy na mapie trasy wypraw. Oglądaliśmy na zdjęciach stare ciężarówki. Dowiedzieliśmy się, że czasami najtrudniejszą częścią wyprawy było dotarcie do stóp góry.

Bardzo ciekawe opowieści snują też nasi Rodzice. Zapraszają nas do miejsc pracy i opowiadają o swoich zadaniach. Przychodzą też do nas i opowiadają, skąd pochodzą. Pokazują na mapie, jak daleko od Wrocławia się urodzili. Prezentują swe rodzinne strony zarówno od strony przyrodniczej, jak i kulturalnej i zabytkowej. Wspominają swoje dzieciństwo. Mówią o tym, w czym było podobne, a czym się różniło od współczesnego. Jakie były ich marzenia, ulubione zajęcia. Które z tych marzeń udało im się spełnić. Mogliśmy spojrzeć zupełnie inaczej na naszych Rodziców. Oni też byli dziećmi i świetnie się bawili. Mieli swoje marzenia i wyzwania. Dla Rodziców była to również okazja do opowiedzenia dzieciom, co robią, gdy nie ma ich w pobliżu.

18.04.206 r. Wystawa prac Miry Żelechower-Aleksiun

Wybraliśmy się do Galerii Miejskiej na wystawę prac Miry Żelechower-Aleksiun. Usłyszeliśmy o okolicznościach powstawania tych prac. Wyszukiwaliśmy żydowskie symbole na obrazach. A później mamy ogromną niespodziankę i … … z wielką uwagą słuchamy opowieści naszego gościa.

10.06.2016 r. gościliśmy Panią Mirę w naszej szkole. Poprosiła nas wcześniej o przygotowanie prac inspirowanych jej twórczością. Zrobiliśmy to z radością. Pani Mira z radością przyjęła nasz prezent i chętnie dopytywała o szczegóły naszych prac. Dostaliśmy też kilka wartościowych rad. Ogromnym zaszczytem była możliwość podpisania prac dla znakomitej artystki.

Działamy!

30.11.2015 r. – Mini-maraton pisania listów z Amnesty International Pisaliśmy w obronie i do tegorocznej bohaterki Maratonu Yecenii Armenty. W kopertach wylądowały listy, rysunki, świąteczne kartki, a nawet rzeźby z papieru. We wrześniu Amnesty International Poland otrzymało Global Activism Avard 2015. Mieliśmy w tym swój udział. W tym roku też dowodziliśmy, że nasz głos się liczy i warto działać.

19.04.2016 r. w 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim zapraszaliśmy przechodniów do wspólnego malowania łąki żonkili przed pomnikiem bohaterów getta i rozdawaliśmy składane wcześniej papierowe żonkile. Łączy nas pamięć – 73. rocznica powstania w getcie warszawskim. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19943982,wroclaw-dzieci-namalowaly-zonkile-dla-marka-edelmana.html?disableRedirects=true

18.06.2016 r. – Występ na Festiwalu „Kalejdoskop Kultur” Dwudziestoosobowy zespół Szalomowiczów z różnych klas wystąpił na Festiwalu „Kalejdoskop Kultur”. Na Wyspie Słodowej zaprezentowaliśmy dwie piosenki w języku hebrajskim (Ani Purim i Chag Purim) oraz dwa tańce izraelskie (Karev Yom i Hora Chadera). Przygotowywała do śpiewu i wspierała w czasie występu p. Natalia Wyszyńska, tańce trenowaliśmy z paniami Małgosią Kiwior i Moniką Smolińską. Tremę pomagała rozładować Pani Dyrektor Rozalia Ligus i pani Małgosia Maciejewska. Wspierało nas również wielu Rodziców. Dla wielu osób był to pierwszy występ na scenie przed tak liczną publicznością.

14.04.2016 r. – Oglądaliśmy SERCE NADODRZA – instalację na ścianie budynku zrobioną z ręcznie malowanych kafli. A wśród sercowych kafli są też te ozdobione przez naszych uczniów i ich rodziców!

Wymiana 20-22.09.2015 r. – wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląski. Przyjechali do nas w czasie żydowskiego święta Sukkot. Przy okazji tworzenia lulawów opowiadaliśmy im o święcie, o jego symbolice, o kulturze żydowskiej, o naszej szkole. Wybraliśmy się również wspólnie na warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i odwiedziliśmy wrocławskie ZOO.

22.01.2016 r. przyjechali do nas koledzy z SP w Tyńcu Małym. Towarzyszyli nam w obchodach święta Tu BiSzwat (Nowy Rok Drzew). Wspólnie przygotowywaliśmy uroczysty poczęstunek dla całej społeczności szkolnej. Odbył się turniej wiedzy o drzewach i wspólne tańce. 25.05.2016 r. miała miejsce rewizyta. Tworzyliśmy prezentacje, mapy i plany żydowskiej dzielnicy z najważniejszymi instytucjami religijnymi i kulturalnymi. Przeprowadziliśmy też warsztaty na temat żydowskiego Bresloj.

11.05.2016 r. odwiedziły nas przedszkolaki z „Puchatkowej Załogi”. Przyniosły nam wspaniały obraz, który sami stworzyli. Wspólnie śpiewaliśmy po hebrajsku, tańczyliśmy i tworzyliśmy papierowe sowy.

Odpowiedzialność Budujemy świadomość historyczną i dzielimy się wiedzą i umiejętnościami z innymi. Ważna jest również teraźniejszość. Staramy się budować poczucie odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i otaczające nas środowisko. Planując działania w naszej szkole dbamy o to, aby brali w nich udział wszyscy uczniowie na miarę swoich możliwości. W ten sposób uwrażliwiamy się na drugiego. Zapiski z dziennika: * Otworzyć oczy i pomóc * Porozmawiajmy o prawach dzieci * Oglądamy film – Chłopiec w pasiastej piżamie. * Oglądamy film o Marku Edelmanie. * Film „Lista Schindlera”

10.11.2015 r. – warsztaty o wolontariacie prowadzone przez wrocławskie hospicjum – kim jest wolontariusz, jakie musi mieć cechy, czy każdy może zostać wolontariuszem? Po raz kolejny przekonaliśmy się, że siła tkwi we wspólnocie. 23.10.2015 r. – stowarzyszenie „Otwarte Klatki” -edukacja empatyczna. W czasie tego spotkania dowiedzieliśmy się, jak różne zachowania mogą prezentować zwierzęta hodowlane, jaką dysponują inteligencją i jak potrafią się przywiązywać do ludzi. W ramach zajęć mogliśmy też przygotować sobie koszulki z wybranymi wzorami związanymi z kampanią. 15.04.2016 r. – cztery uczennice klasy 6 zostały zaproszone na bal wolontariatu do ZS nr 3 we Wrocławiu. Jednym z punktów programu była nauka tańców integracyjnych. My nauczyliśmy koleżanki i kolegów z czterech innych szkół dwóch tańców- Nigun Atik i Od Jiszama.

16.02.2016 r. – warsztaty asertywności – zostały zorganizowane przez jednego z Rodziców uczennicy z klasy pierwszej. Dzieci odkrywały, jak wielką siłę mają słowa. Poprzez scenki dramowe uczyły się bronić swego w różnych sytuacjach.

22.02.2016 r. – warsztaty z pierwszej pomocy – wszystkie dzieci potrafią ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Starsi uczniowie trenowali dodatkowo resuscytację krążeniowo-oddechową. Czujemy się bezpieczniej.

06.05.2016 r. – pierwsze spotkanie z dr Rafałem Włodarczykiem z cyklu „Z zagadnień etyki żydowskiej”: „POMAGAĆ”. Zaczęliśmy od rozmowy dlaczego ludzie sobie pomagają i kto potrzebuje pomocy? Nasze zadanie: w grupach zaplanować i zapakować tira z akcją humanitarną dla poszkodowanych dzieci i dorosłych w trzy dni po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Dużo pytań: jak pomagać?, skąd wziąć te „rzeczy”?, ile swojego czasu i pieniędzy przeznaczyć na pomoc? Rozmawialiśmy też o pomaganiu w judaizmie i etyce żydowskiej, chrześcijańskiej, muzułmańskiej – gościnności, cedace bez wdzięczności, właściwej dystrybucji środków, obowiązkach bogatych…

Finał Projektu Podczas budowania wystawy współpracowaliśmy i pomagaliśmy sobie wzajemnie. W ostatnim tygodniu roku szkolnego, dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów i nauczycieli, stanęła kartonowa wystawa „100 lat dla pokoju w Europie”. Negocjowaliśmy, dyskutowaliśmy i dochodziliśmy do kompromisów. Wykorzystywaliśmy wiedzę i umiejętności nabyte w ciągu roku szkolnego. Utworzyliśmy symboliczny łańcuch wokół elementów wystawy. Starsi opowiadali młodszym o znaczeniu obrazków, które znalazły się na kartonach. -Dlaczego w jednym z kartonów jest dziura? -Tam się zmieści moja głowa! -Moja też! -Czyli, że każdy z nas jest częścią historii? -I ma wpływ na pokój

20.07.2016 r. – Spacer Pokoju i debata „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka” W czasie wakacji odbył się finał projektu „100 lat dla pokoju w Europie”, w którym nie mogliśmy wszyscy wziąć udziału, ale udało się to kilku osobom. To było fascynujące doświadczenie.


Monika Smolińska i Małgorzata Kiwior uczestniczyły w projekcie 100 lat dla pokoju w Europie, realizowanym przez Fundację Dom Pokojuze środków Komisji Europejskiej. Bardzo dziękujemy za współpracę i relację