Rozwód, podział majątku, kłopoty z ustaleniem opieki nad dzieckiem… ale też spór sąsiedzki, nieporozumienie w zespole, czy nieumiejętność dogadania się z rodziną. To najczęstsze sprawy, w jakich pomagamy wrocławianom dogadać się przy pomocy mediacji

Telefon Pogotowia Mediacyjnego dzwoni z różną regularnością. Średnio raz dziennie. Czasem w ciągu dnia pracy w Fundacji nie odbieramy żadnego zgłoszenia, innym razem– telefon nie przestaje dzwonić. Niekiedy ludzie kontaktują się po to, by zapytać o poradę prawną lub chcą uzyskać informacje o poradnictwie obywatelskim. Zdarza się również, i to coraz częściej, że ktoś dzwoni konkretnie wiedząc, co to mediacja i prosząc o umówienie spotkania z mediatorem.

Kontakt osobisty, e-mail lub telefon

By umówić się na mediacje lub uzyskać więcej informacji wystarczy zadzwonić pod numer: 538 208 660, napisać wiadomość na adres e-mail lub przyjść do siedziby Fundacji Dom Pokoju, przy ul. W. Łokietka 5/1. Gdy w 2015 roku rozpoczynaliśmy projekt Pogotowia Mediacyjnego tych świadomych rozmówców i interwencji było bardzo mało. Teraz z zadowoleniem zauważamy, że coraz więcej osób zgłasza się do nas z prośbą o umówienie mediacji. Czasem obie strony są już zgodne co do tego, że mediacja jest im potrzebna. Innym razem to jedna ze stron wychodzi z inicjatywą i podaje nam kontakt do osoby, z którą chce przystąpić do mediacji.

Najprościej – co to mediacja?

Mediacja jest aleternatywną metodą rozwiązywania konfliktów w obecności osoby trzeciej – mediatora, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków,
ale wspiera w komunikacji strony sporu, bez ingerencji w efekt rozmów.

Bezpłatnie, dla wszystkich we Wrocławiu

Mediacje oferowane osobom mieszkającym, pracującym i studiującym we Wrocławiu są bezpłatne, a jedyne warunki, które muszą spełnić zgłaszający się do Pogotowia to chęć wzięcia udziału w mediacji przez obie strony konfliktu oraz porozumienia się, niezbędne do podjęcia mediacji. Takie rozwiązania są dużo szybsze, tańsze i łatwiejsze, dlaczego więc nie spróbować?

Mediacja jest odpowiednia dla każdego rodzaju konfliktów

Zarówno kłótni i sporów małżeńskich, waśni o opiekę nad dzieckiem, czy podział majątku, a także w kwestiach spornych interesów w pracy, zespole, z sąsiadami, czy w sprawach finansowych bądź gospodarczych. To tylko przykłady spraw mediacyjnych, każde nieporozumienie nadaje się do mediacji, jeśli tylko strony chcą się porozumieć.

Nie każdy telefon kończy się mediacją

Umówienie mediacji nie jest taką prostą sprawą. Nawet, gdy zgłasza się do nas osoba chętna i gotowa na udział w mediacjach, druga strona ma zawsze prawo odmówić i wówczas nie może dojść do mediacji. Dobrowolność, jest bowiem podstawową regułą mediacji (obok bezstronności i neutralności mediatora, poufności przebiegu mediacji, czy akceptowania osoby mediatora przez obie strony – więcej o zasadach mediacji przeczytać można stronie internetowej Fundacji Dom Pokoju).

Zalety mediacji

Zachęcamy do skorzystania z mediacji, bo to najszybszy sposób rozwiązywania konfliktów, bez potrzeby angażowania aparatu sądowniczego, a co najważniejsze w mediacji obie strony wygrywają – ugoda mediacyjna jest wspólnie wypracowanym konsensusem i zadowala obie strony. Mediacja jest szybsza – może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, a proces sądowy może ciągnąć się latami. W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to strony, a nie sędzia decydują o sobie i rozwiązaniu problemu. Wypracowana i podpisana w obecności mediatora ugoda jest uwzględniana w sprawach sądowych.

Wiemy więcej o mediacjach

Ten wzrost świadomości bardzo nas cieszy, ale też wiemy, że jest jeszcze mnóstwo pracy, którą musimy wykonać, by przybliżyć wrocławianom zalety rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji. To proces bardzo powolny – staramy się informować o działaniu Pogotowia Mediacyjnego w mediach, organizujemy spotkania, współpracujemy z rozmaitymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami. Staramy się docierać w różne miejsca – w grudniu prowadziliśmy akcję Pogódźmy się na święta w jednej z galerii handlowych we Wrocławiu, a obecnie przygotowujemy już podobną akcję w okolicach Dnia Dziecka. Pracujemy bowiem również z mediatorami rówieśniczymi, których szkolimy w ramach długofalowego programu Szkoły Pokoju, implementowanego w szkołach przez naszą Fundację.

Mediacje odbywają się w gabinecie, przy ul. Łokietka 5/1

Tutaj przygotowaliśmy specjalny gabinet mediacyjny – komfortowe, dyskretne i bardzo przyjemne miejsce do mediowania. Mediacje mogą się jednak odbyć w innym, neutralnym miejscu, jeśli zgodę na to wyrazi mediator oraz strony. Z Pogotowiem Mediacyjnym stale współpracuje dziesięciu mediatorów, a naszym celem jest dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług, dlatego mediatorzy co roku uczestniczą w specjalnych warsztatach i szkoleniu. To osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu oraz kompetencjach pozwalających mediować w najróżniejszych sprawach, wpisani na listę mediatorów sądowych odpowiedniego sądu rejonowego.

Psotka, Czapek i Pan Trójkąt

Wraz z Wrocławskim Centrum minionym roku prowadziliśmy również kampanię promocyjną w autobusach i tramwajach MPK. W tym roku bohaterowie animowanego filmu promocyjnego – Psotka, Czapek i Pan Trójkąt – również pojawią się we wrocławskich pojazdach komunikacji miejskiej. Staramy się dotrzeć do wszystkich mieszkańców miasta, dlatego informacje o mediacjach promujemy w MPK, czy galeriach handlowych. Nasze ulotki są w komisariatach, poradniach, czy szkołach, a zainteresowanych często kierują do nas również pracownicy MOPS, z którymi współpracujemy. Regularnie wprowadzamy temat mediacji do stacji radiowych, a przeczytać można o nas chociażby w materiale Doroty Czubaj z Radia Wrocław.

Dzielnica Pokoju

Warto też dodać, że Pogotowie Mediacyjne jest elementem budowania Dzielnicy Pokoju, czyli międzyinstytucjonalnej współpracy, w ramach której pracujemy nad profilaktyką i rozwiązywaniem konfliktów bez przemocy, z wykorzystaniem alternatywnych form rozstrzygania sporów, a także dzielimy się doświadczeniami i wymieniamy informacjami. Do współtworzenia Dzielnicy Pokoju zaprosiliśmy przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, organizacji pozarządowych, a także pedagogów i psychologów ze szkół oraz wszystkich innych zainteresowanych budowaniem Dzielnicy Pokoju. Wspólnie udaje nam się podejmować działania i inicjatywy i realnie budować tę sieć współpracy.

Czy masz jeszcze jakieś pytania?

Chętnie na nie odpowiem i pomogę. Zapraszam do kontaktu!

538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

Agata Janus

absolwentka Filologii Polskiej, zapalona rowerzystka i wspinaczka, od lat zaangażowana w projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne; w Fundacji Dom Pokoju odpowiedzialna jest za Pogotowie Mediacyjne i współpracę w ramach Dzielnicy Pokoju;