Baza wiedzy

Pogotowie mediacyjne

Pogotowie Mediacyjne to BEZPŁATNA pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Spór z sąsiadami, brak porozumienia w rodzinie, konflikt małżonków, niezgoda na rozwód, sprzeczne interesy w zespole, nieporozumienie wspólników, rozbieżność dążeń, zatarg o mienie… nie muszą ciągnąć się latami. Skorzystaj z POGOTOWIA MEDIACYJNEGO!

…bo często we troje łatwiej się dogadać.

Pogotowie Mediacyjne to darmowe porady mediacyjne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Doświadczeni mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów zwaśnionych stron. Obecność osoby trzeciej sprzyja wzajemnej komunikacji i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – prowadzi rozmowę i wspiera strony sporu bez ingerencji w efekt mediacji. Najważniejsze jest to, by strony chciały się porozumieć.

Zdjęcia Pogotowia Mediacyjnego dostępne są w albumie Fundacji Dom Pokoju.

ZASADY MEDIACJI

  • dobrowolność – obie strony muszą chcieć się porozumieć.
  • akceptowanie osoby mediatora i reguł rozmów przez obie strony.
  • bezstronność i neutralność mediatora wobec osób i przedmiotu sporu.
  • poufność przebiegu mediacji.

Sąd czy mediacja? Mediacja jest szybsza – może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, a proces sądowy może ciągnąć się latami. W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to Wy, a nie sędzia decydujecie o sobie i rozwiązaniu problemu. Wypracowana i podpisana w obecności mediatora ugoda jest uwzględniana w sprawach sądowych.

Projekt POGOTOWIA MEDIACYJNEGO jest finansowany ze środków Gminy Wrocław, a partnerami Fundacji Dom Pokoju w realizacji tego działania są: Fundacja Sancta Familia, Demokratyczna Unia Kobiet, Semper Avanti – Instytut Mediacji TAK oraz Karta 99.

Kto będzie mediował?

Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie. Pamiętaj: Strony mają zawsze prawo do zmiany mediatora bez podania przyczyny.

Zapraszamy do kontaktu:

Pogotowie Mediacyjne, +48 538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310